Trajnost, nasveti |

5 MIN BRANJA

Cene energentov naraščajo: kako si zagotoviti neodvisnost

Cene energentov naraščajo: kako si zagotoviti neodvisnost

Cene energentov v EU in tudi pri nas naraščajo. Električna energija se je za gospodinjske odjemalce že v drugem četrtletju letošnjega leta podražila za sedem odstotkov, po novem letu bodo zneski na položnicah zanjo še precej višji. Odločitev za samooskrbno sončno elektrarno je zato vsekakor smotrna, saj lahko v gospodinjstvu vso potrebno elektriko proizvedemo sami in si tako zagotovimo neodvisnost od naraščanja cen na trgu.

Nihanje cen električne energije, usmerjenost v trajnostni razvoj, predvsem pa stroškovna učinkovitost so sicer razlogi, ki so v zadnjih letih pripomogli k opaznemu porastu števila sončnih elektrarn pri nas. V letu 2020 je bilo postavljenih 3947 novih sončnih elektrarn s skupno močjo 55 MW, kar je po številu skoraj 60 odstotkov več kot leto poprej, po moči pa skoraj 80 odstotkov več.

 

Sonca imamo več kot dovolj

Sonce je obnovljiv vir energije, ki ga imamo v Sloveniji dovolj, saj je naša država enakomerno osončena in ima velik potencial za izkoriščanje sončne energije. Sončna elektrarna namreč dela vse dni v letu, razen ko jo pokrije sneg, in seveda ponoči ter v dneh, ko ne vidimo neposredno sončnih žarkov. Deluje pa tudi takrat, ko je oblačno – ob visoki oblačnosti polovično, ob zelo močni samo 20-odstotno. Poleg tega je sonce najcenejši vir za pridobivanje elektrike pri nas. Stroški za proizvedeno MWh elektrike so celo nižji od obratovalnih stroškov termoelektrarn ali nuklearke.

Sončna energija je torej ena izmed cenovno najbolj dostopnih alternativ, saj cene sončnih celic in pripadajoče opreme padajo. To žal še ne velja za tehnologijo shranjevanja energije, saj so cene baterij še vedno visoke in gospodinjstvom nedosegljive.

S sončno elektrarno na svoji strehi ne morete zgrešiti. Postali boste samooskrbni, neodvisni od cen elektrike na trgu, stroški za elektriko bodo nižji, predvsem pa boste nekaj dobrega storili tudi za okolje, saj je sonce trajnosten, čist in obnovljiv vir energije.

 

Lumar Individual

 

Za obstoječe in nove hiše

Z namestitvijo sončne elektrarne okolja dodatno ne obremenjujemo, saj se v večini nameščajo na strehe že obstoječih objektov. Pri podjetju Lumar, ki velja za pionirja trajnostne montažne gradnje pri nas in tudi za pionirja trajnostno grajenih skoraj nič-energijskih hiš, smo ugotovili, da se le redki investitorji za sončno elektrarno odločijo takoj ob nakupu hiše. Vsekakor pa razmišljamo korak naprej, zato vam naši strokovnjaki že pri postavljanju hiše pripravijo vse potrebno za poznejšo postavitev sončne elektrarne.

V skladu z vizijo, ki smo jo začrtali že na začetku – da bomo pri gradnji montažnih hiš poleg lesa v čim večji meri uporabljali naravne materiale, ki ustvarjajo prijetno in zdravo bivalno klimo, hiše Lumar pa bodo v celotnem življenjskem ciklu čim manj obremenjevale okolje –, smo razvoj svojih hiš pripeljali do točke, da lahko zdaj kupcem standardno ponudimo hišo, s katero kupci od prvega dne, ko začnejo živeti v njej, nimajo stroškov za električno energijo, sočasno pa prispevamo k razogljičenju in manjšemu onesnaževanju okolja.

S postavitvijo sončne elektrarne z močjo enega kilovata lahko zmanjšamo emisije CO2 za približno pol tone.

 

Naložba v prihodnost

Naložba v sončno elektrarno je precejšen finančni zalogaj, za katero je mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada, na voljo je tudi kredit po ugodnejših pogojih. ECO sklad Subvencija je namenjena napravam z nazivno močjo do 11 kW, za vsak kW je mogoče dobiti do 180 evrov spodbude, a ne več kot 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe (nakup, montaža, električne inštalacije in oprema). Oprema ne sme biti rabljena ali prototipna, postaviti jo mora usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo in skladno z zakonodajo. Spodbude ponujajo tudi nekateri izvajalci oziroma dobavitelji električne energije, a če ste jo prejeli, niste upravičeni do subvencije Eko sklada.

Zgolj cena pri končni izbiri ne bi smela imeti ključne vloge. Ne nazadnje je to naložba v prihodnost, zato je toliko bolj pomembno, da investitor ob sebi nima le izvajalca, ampak partnerja, ki bo poskrbel, da bo sončna elektrarna pravilno dimenzionirana in ne bo ustvarjala presežkov, predvsem pa mu bo pomagal urediti vso potrebno dokumentacijo in pridobiti vsa soglasja, da bo lahko začel sam proizvajati električno energijo. Kupec Lumarjevih hiš sončno elektrarno dobi na ključ, ne glede na to, za kateri tip hiše se odloči, glede na velikost hiše in predvideno porabo električne energije pa se prilagodi njena moč.

V letu 2020 so Lumarjeve hiše s sončnimi elektrarnami proizvedle okrog 115 MWh električne energije, kar pomeni 45 ton prihrankov CO2.

 

Kam s sončno elektrarno po izteku življenjske dobe?

Po zaključku življenjske dobe je treba elektrarno odstraniti, odslužene module pa ustrezno reciklirati. Pri nekaterih ponudnikih ta strošek nosi kupec, drugi nudijo brezplačen odvoz odsluženih modulov. Fotovoltaična industrija se je zavezala, da bo poskrbela za celoten življenjski cikel modulov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti pri proizvodnji novih modulov ter drugih izdelkov. Z recikliranjem pridobivajo dragocene materiale, kot so steklo, aluminij in polprevodniški materiali. V Evropi prevzemata odslužene module v reciklažo organizaciji PV Cycle in Ceres, obe imata prek pogodbenih partnerjev prevzemna mesta tudi v Sloveniji.   

PVCYCLE         recycle

 

Dobro je vedeti

  • Za postavitev sončne elektrarne ne potrebujete gradbenega dovoljenja. Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje namreč njeno postavitev opredeljuje kot investicijsko vzdrževalno delo.
  • Če je vaša hiša pod spomeniškim varstvom, morate za postavitev sončne elektrarne pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
  • Nekateri izvajalci ponujajo pakete vzdrževanja, ki vključujejo daljinsko spremljanje delovanja ter pregled in čiščenje modulov na vsaki dve leti.

Lumar_Primus

 

Naložba se povrne v osmih do desetih letih

Gospodinjstva lahko s sončno elektrarno na svoji strehi zmanjšajo stroške za elektriko tudi do 75 odstotkov, naložba pa se lahko (s subvencijo Eko sklada) povrne v osmih do desetih letih. Letos je bil sprejet tudi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov za gospodinjstva s samooskrbnimi sončnimi elektrarnami, ki prinaša pomembno novost: možnost prodaje viškov proizvedene elektrike. Lastnik samooskrbne sončne elektrarne bo torej proizvajal energijo iz obnovljivih virov, jo porabljal za lastne potrebe, jo shranjeval in na koncu viške tudi prodal. Še en razlog, torej, da s postavitvijo samooskrbne sončne elektrarne ne gre odlašati.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar