nasveti |

4 MIN BRANJA

Kakšno hišo lahko umestim na želeno parcelo?

Lumar-Kaksno-hiso-lahko-umestim-na-zeleno-parcelo

Ustvarjate nov dom v katerem bo vaša družina čez leto ali dve zaživela na polno? Mogoče že imate parcelo? Potem se morate samo odločiti v kakšni hiši bi radi živeli in pričeti z gradnjo. Lahko je tudi obratno. Izbrali ste svojo sanjsko hišo in sedaj morate samo še najti prečudovit košček zemlje. V resnici pa zadeve niso tako enostavne. Za vas smo pripravili sestavek o tem, na kaj morate biti pozorni pri umeščanju hiše na želeno parcelo.

 

Večina kupcev gradbenih parcel ima izoblikovano idejo, kakšno hišo želijo imeti

Zato so pri nakupu parcele previdni in izberejo takšno parcelo, na kateri bodo lahko zgradili hišo, ki bo zadostila njihovim potrebam oziroma željam. Na drugi strani pa ima marsikdo parcelo že v lasti, bodisi jo je podedoval ali so mu jo podarili starši ali pa jo je v preteklosti sam kupil. Zna se zgoditi, da bo moral tak graditelj nekoliko korigirati svoje želje glede na obstoječe stanje, oziroma, se bo moral prilagoditi parceli.

 

Na kaj morate biti pozorni pri parceli

V tem prispevku bodo predstavljeni različni pogoji, na katere se splača biti pozoren, ko parcelo za gradnjo hiše šele kupujete, in ko parcelo že imate. Ti pogoji se delijo na pravne pogoje in pa tiste, ki izhajajo iz naravnega stanja parcele. Medtem ko je pravne pogoje potrebno strogo spoštovati pri gradnji, saj lahko hiša v nasprotnem primeru obvelja za črno gradnjo, pa je pri tistih dejanskih dopustna večja svoboda, posledica odločitev v zvezi s temi pa se bo odražala predvsem v udobju bivanja in ceni.

Še iščete parcelo za svoj novi dom? Oglejte si parcele za prodajo še danes ter si zagotovite zemljišče po svojih željah in pričakovanjih. >>

 

1. Pogoji, ki jih določa pravo

Zakonodaja in občinski predpisi določajo več meril in pogojev oziroma omejitev za načrtovanje nameravane investicije. Ti so določeni predvsem v občinskih prostorskih aktih (občinski prostorski načrt), najboljši način, da se o njih podrobneje seznanite pa je pridobitev lokacijske informacije.

Lokacijska informacija

Lokacijsko informacijo izdaja občina proti plačilu upravne takse, ki znaša 22,70 EUR. Izdaja se predvsem za namene gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih, pa tudi za namene prometa z zemljišči, kar še posebej koristi v primeru, če parcelo šele pridobivate. Najpomembnejše informacije, ki jih občina z lokacijsko informacijo daje posamezniku (investitorju) so: 

 • podatki o namenski rabi prostora
 • podatki o pravnih režimih
 • prostorski izvedbeni pogoji
 • podatki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostorskega načrtovanja
 • podatek o predkupni pravici občine.

Nekoliko enostavneje rečeno, podatki iz lokacijske informacije povedo, če, kako in pod kakšnimi pogoji lahko na nekem zemljišču gradite, zato je nujen korak pred načrtovanjem oziroma še bolje pred samo idejno zasnovo vaše hiše. Ker ima lokacijska informacija naravo potrdila iz uradne evidence, se na podatke, ki jih vsebuje, lahko zanesete. Še en nasvet bralcu; podobno vsebino kot lokacijska informacija ima tudi potrdilo o namenski rabi stavbnega zemljišča, s to razliko, da vsebuje potrdilo o namenski rabi stavbnega zemljišča dosti manj podatkov, kot lokacijska informacija. Ker je cena obeh (vsaj doslej) bila enaka, se potrdila o namenski rabi stavbnega zemljišča v bistvu ne splača zahtevati. Lokacijsko informacijo lahko zahteva vsak, četudi ni lastnik zemljišča, za katerega se informacija zahteva.

Pred samo gradnjo je potrebno pridobiti tudi vsa potrebne projektne pogoje, soglasja sosedov, če so potrebna (na primer pri gradnji, ki je bližje meji, kot je običajno), soglasja za priključitev (na distribucijsko omrežje – na primer elektrika, vodovod) ter drugih potrebnih soglasodajalcev.

 

2. Naravno stanje parcele

Poleg pogojev, ki jih določajo predpisi je umestitev hiše na želeno parcelo v veliki meri odvisna tudi od dejanskega stanja parcele v naravi. Tako obstaja nemalo dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na:

 • postavitev hiše (vrsta terena oziroma podlage, naklon in morfologija terena, dostop do parcele...),
 • izbiro na primer fasade ali kritine,
 • naklona strehe in
 • drugo.

Tako je na primer znano, da so v hribih v navadi dvokapnice z zelo velikim naklonom, v ravninskem svetu pa so vedno bolj priljubljene hiše z ravno streho. 

Umestitev hiše

Sama umestitev hiše na parcelo je svojevrsten izziv, ki ga največkrat opredeljujejo želje graditeljev. Kadar je parcela dovolj velika, posebnih težav z umestitvijo ne bo. Vsak namreč poleg hiše želi še nekaj uporabnega ali pa vsaj okrasnega vrta za namene počitka in druženja. V primeru večjega vrta bo hiša manjša in obratno. Do podobnega sklepa lahko pridemo, če pri omejeno veliki parceli upoštevamo zahtevan odmik od meja parcele. Tako mora biti hiša od meje s sosednjim zemljiščem oddaljena najmanj 4 metre, od ceste pa med 3 in 5 metrov, odvisno od pomembnosti ceste. Zato ni vseeno na katerem delu parcele bo hiša stala, niti kako bo obrnjena, čeprav je tudi postavitev velikokrat določena v prostorskih aktih (največkrat tudi postavitev slemena sever – jug).

Umestitev hiše je odvisna še od mnogih drugih dejavnikov, na primer:

 • postavitve prostorov (nihče ne želi iz dnevne sobe stopiti na cesto),
 • ali želimo pridobiti nepovratne spodbude Eko sklada,
 • infrastrukture na parceli,
 • okolice in še česa.

 

Izberite premišljeno

Premišljeno planiranje gradnje hiše je verjetno najbolj pomembna faza na poti do vašega doma. To namreč pomeni, da zajema in upoštva pravne pogoje za postavitev nepremičnine ter pravila kakovostne gradnje. Že pred nakupom zemljišča je smiselno določiti, kakšna bo pozicija željene hiše ter če je zemljišče sploh dovolj veliko. Določena določila prostorskega načrta narekujejo postavitev hiše, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi prostorski kontekst. 

Čeprav sta oblika in velikost parcele pomembna dejavnika pri sami izbiri parcele, pa vam nenavadne oblike in velikost nujno ne bodo predstavljale težav. Tudi če je zemljišče dolgo in ozko, nepravilne oblike, na strmini ali pa kako drugače odstopa od povprečja, lahko dober izvajalec z ustreznim pristopom tudi na takšni parceli naredi bivalno udobno in kakovostno zasnovano hišo, ki bo hkrati ustrezala vašim željam in pričakovanjem.

 

Se tudi vi odločate za nakup svoje parcele ter vas zanima
na kaj morate paziti ob najemu stanovanjskega hipotekarnega kredita?
Prenesite izjemno uporabno e-knjigo, ki vas bo še bolj detaljno vodila po zapletenih poteh do najema hipotekarnega kredita. >>>

 

New call-to-action