nasveti |

6 MIN BRANJA

Kako primerjati ponudbe za montažne hiše?

Pri nakupu hiše je običajna in vsekakor tudi priporočljiva praksa, da se pozanimamo pri več ponudnikih. Odločitev je namreč vse prej kot enostavna, zato je treba zbrati čim več informacij, vključno s cenami. A kako potem primerjati različne ponudbe? Tudi, če smo ponudnikom dali enake vhodne podatke, in smo torej dobili ponudbe za na videz enako hišo, z enakimi tlorisi, razlika med njimi ne bo le v ceni. V resnici bomo imeli pred sabo pet različnih objektov. Vsebovale bodo različne materiale, različne storitve, tudi vložek našega časa in truda se bo razlikoval, kar je težko prepoznati na prvi pogled. Pri nakupu hiše je zelo podobno kot pri nakupu avtomobila, le da je hiša sestavljena še iz precej več elementov, zato precej bolj kompleksna in jo kupujemo najpogosteje enkrat za dolgo časa.

Morda je ponudnik A res najcenejši, a toliko odstopa od cen drugih ponudnikov, da se lahko že vprašamo, ali cena ni preveč ugodna, da bi bila resnična. Tudi ponudnik B je morda cenejši od ponudnika C, a njegova ponudba lahko vključuje cenejše, manj kakovostne materiale od ponudnika C, ki obljublja, da bo v hišo vgradil visoko kakovostne materiale, ki bodo brezhibni ostali tudi čez vrsto let. Morda ponudba D res upošteva naše želje, ne pa tudi morebitne omejitve lokacije in bomo imeli zaradi prilagajanj projekta in del na okolici (podporni zidovi, odmiki, nasutja, …) dodatne stroške. Morda bomo imeli s hišo ponudnika E v času bivanja opazno višje stroške energije kot s hišo drugih ponudnikov. Vse to so pomisleki, ki se nam lahko pojavljajo ob primerjavi ponudb.

 

Lumar Zen

Hiša Lumar Zen

 

Narekovaji_rdeci

»Vsakič, ko me kdo vpraša o ceni hiše, mu odgovorim, da cen ne moreš neposredno primerjati niti med ponudniki montažnih hiš, še manj pa montažnih s klasično gradnjo. To, da ti nekdo odvzame vso skrb, iskanje, usklajevanje izvajalcev in ureditev dokumentacije je veliko vredno. Poleg tega gledam na naslednjih 30, 40 let. Če se bo v naši hiši nekaj pokvarilo, mi ne bo treba loviti izvajalca. Ne bom se spraševal, ali še dela ali je propadel, ali dela kje drugje. Enostavno lahko pokličem na Lumarjev servis in vem, da bo rešeno. Če nam na primer nevihta poškoduje žaluzije, vem, da bodo na Lumarjevem servisu organizirali popravilo in da vedo, katere žaluzije imamo. Treba se je zavedati, da je gradnja hiše samo en dogodek v njeni celi življenjski dobi.« - Tadej Krošlin, lastnik hiše Lumar Qubis

 

Kaj je torej dobro poleg cen upoštevati pri primerjavi ponudb za gradnjo montažnih hiš? Predpostavljajmo, da primerjamo le cene za izvedbo na ključ, saj je razlik med delno finaliziranimi objekti še več.

 

Lumar-Terra-V-131-(1)

Hiša Lumar Terra


Končna cena hiše s transparentno finančno konstrukcijo

Pri končni ceni hiše je najprej treba pogledati natančno finančno specifikacijo projekta. Čeprav bomo od vseh ponudnikov dobili ponudbe za projekte na ključ, bodo dela in storitve, ki jih bodo vključili, zelo verjetno različne. Ko primerjamo ponudbe, moramo zato v izračunu upoštevati tudi stroške del in storitev, ki jih bomo izvedli sami ali z drugimi izvajalci. Poskrbeti moramo torej za to, da primerjamo vse stroške za dokončano hišo.

Prav tako se bodo ponudbe razlikovale v uporabljenih materialih. Kakovostnejši materiali bodo verjetno dražji, a po drugi strani se bodo cenejši materiali na dolgi rok lahko izkazali kot dražji, ker se bodo hitreje obrabili in jih bo treba zamenjati. Saj poznate rek »Nimam dovolj denarja, da bi kupoval poceni«. 

 

Hisa Lumar Vivus

Hiša Lumar Vivus 153


Dobro je tudi, da v vsakem koraku vemo, kako naše odločitve vplivajo na končno ceno. Če na primer razmišljamo o večjem oknu in bo zato treba prilagoditi senčila in morda celo statiko, se bomo lažje odločili, če bomo vedeli, kako bo sprememba vplivala na končno ceno hiše, in da vemo, da nas bo ponudnik opozoril na vse posledice naše odločitve. Pomembno je, da nam ponudnik zna svetovati vnaprej, da je njegova ponudba transparentna in da za njim stojijo zadovoljne stranke.

 

Narekovaji_rdeci

»Koncept 'nepredvidenih dodatnih del' izhaja ravno iz gradbeništva. Zgodba je vedno ista – nečesa v ponudbi niso upoštevali in vam hočejo kasneje dodatno zaračunati. Pri dogovorih za fiksno ceno pa se rado zgodi, da vam bodo poskušali vgraditi najslabši material. Zato je pri primerjavi cen treba upoštevati razlike v materialih in standardih, ki jih ponudniki poznajo in spoštujejo.« – Tadej Krošlin, lastnik hiše Lumar Qubis

 

Zgodovina ponudnika in njegova finančna stabilnost

Ko se odločamo o nakupu hiše, je torej pomembno, da razmislimo tudi o samem ponudniku. Ponudnik, ki je že dolgo na trgu, se lahko pohvali z veliko uspešno zaključenimi projekti. Na podlagi teh ne bomo spoznali le načina izvedbe tega ponudnika, tega, kako pristopa h gradnji, ampak veliko več. Videli bomo, ali dejansko naredi, kar obljubi in ali so kupci zadovoljni z bivanjem v hiši še leta po zaključeni gradnji. To je najpomembnejše. Po drugi strani pa za relativno novega ponudnika še ne moremo vedeti veliko o tem, kako bo gradil našo hišo.

Poleg tega je pričakovati, da bo ponudnik z zgodovino in dobro finančno boniteto tudi v prihodnje ostal na trgu. V hiši bomo živeli še veliko let, zato je pomembno, da bo naš izbrani ponudnik takrat še z nami, saj ga bomo morda potrebovali zaradi morebitnih popravil, poškodb, nadgradenj. Z drugimi izvajalci, ki objekta ne bodo tako dobro poznali kot on, bo to verjetno težje, manj učinkovito in dražje. Ali še slabše, lahko bi se zgodilo, da bi šel ponudnik po podpisu pogodbe ali med samim procesom gradnje, v stečaj. Bomo v takem primeru lahko dokončali gradnjo hiše?

 

Spoznajte podjetje Lumar

 

Garancija izvedbe s fiksno določenimi pogodbenimi roki

Ko primerjamo ponudbe, objekta še nimamo pred sabo. Pravzaprav se odločamo o hiši, ki šele bo zgrajena, iz ponudbe pa ne moremo vedeti, ali bo izvedena kakovostno. Lahko bo vsebovala vse, kar je ponudnik obljubil v ponudbi, a bi zaradi slabe izvedbe lahko čez čas prišlo do težav. Zanesljiv ponudnik s celovitim sistemom kakovosti bo zagotovil kakovost v vseh fazah načrtovanja, proizvodnje, transporta in montaže, brezhibnost izvedbe pa bo z garancijo zagotavljal še v določenem obdobju našega bivanja. Prav tako se bo zavezal k fiksno določenim pogodbenim rokom, da bomo lahko lažje načrtovali življenje v času gradnje.

 

Lumar Atractivo

Hiša Lumar Atractivo 180


 

Servis pri ponudniku

Pomembno je vedeti, če in točno kakšen servis zagotavlja ponudnik. Ne le zato, da spoznamo, ali bo sposoben odpraviti napake, do katerih bi prišlo pri izvedbi, ampak tudi zato, da vemo, na koga se bomo lahko obrnili, če bo prišlo do kakršnikoli drugih napak in poškodb ali če bi na hiši želeli zgolj kaj spremeniti ali nadgraditi. Dosti lažje bo, če bomo za to imeli ponudnika, ki dobro pozna tehnologijo naše hiše, kot če bi morali na trgu sami iskati izvajalce.

 

Pri Lumarju za vse naše objekte zagotavljamo servis tudi po vselitvi. Naši kupci ob vselitvi dobijo kontaktno številko, na kateri našo servisno službo lahko pokličejo za odpravo napake, spremembo na objektu, redni pregled ali zgolj za informacijo ali nasvet.

 

Lumar Individual

Hiša Lumar Individual


Koliko je vreden naš čas?

Ko razmišljamo o ceni hiše, se moramo vprašati tudi, koliko je vreden naš čas. Moramo se zavedati, da bo gradnja hiše, tudi če kupimo hišo na ključ, vseeno zahtevala nekaj našega časa, koliko, pa je odvisno od tega, kaj vse je ponudnik vključil v ponudbo. Je v ponudbi vključena priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, priprava dokumentacije za vlogo za Eko sklad, če bo naša hiša ustrezala zahtevam za finančne spodbude trajnostne gradnje, ali se bomo z vsem tem ukvarjali sami? Ali je gradnja dobro organizirana ali se bomo morali z izvajalci ukvarjati tudi sami? Kdo bo uredil dokumentacijo za uporabno dovoljenje? Ko primerjamo ponudbe, torej v kalkulacijo vračunajmo tudi svoj čas.

 

Narekovaji_rdeci

»Zame je bila največja prednost, da mi Lumarjevim monterjem in izvajalcem ni bilo treba dajati nikakršnih navodil in jih usklajevati med sabo. Moje izkušnje z drugih gradbišč so bile, da nekateri pridejo na lokacijo in ne vedo, kaj je dogovorjeno, pozabijo prinesti načrte, skušajo te prepričati v prilagoditve na način, da bo njim lažje. Lumarjevi izvajalci pa so vedno prišli s podrobnim opisom nalog in so točno vedeli, kaj narediti. Vedeli so, kje zaključi eden in kje drugi nadaljuje. Niti enkrat nisem klical nikogar, če sploh in kdaj pride. Delajo po svojem terminskem planu. Hišo smo imeli natančno definirano že vnaprej in je bila posledično tudi izvedba enostavna. Sorodnik je v podobnem času gradil hišo z drugim izvajalcem, pa je bil vsak dan po dve uri na gradbišču, saj ga je izvajalec ves čas spraševal, kako naj kaj naredi. Še danes niso v hiši, zaključuje sam.« – Tadej Krošlin, lastnik hiše Lumar Qubis

 

Upoštevajmo tudi stroške ureditve parcele

Dobro je razmisliti tudi o tem, ali nam bo ponudnik znal svetovati pri umestitvi hiše na izbrano parcelo in nas seznaniti s stroški v povezavi s tem. Z ureditvijo parcele bomo namreč lahko imeli dodatne stroške, ki jih nismo pričakovali in upoštevali pri primerjavi ponudb. Morda bo zaradi strmega terena potrebna podkletitev ali zaradi geološko zahtevnih tal dodaten izkop. Vprašajmo se, ali ponudnik sodeluje z urbanisti, ki imajo znanje umeščanja objektov v prostor. Morda se je ponudnik pred pripravo ponudbe pozanimal za lokacijsko informacijo, tako da je lahko že upošteval morebitne omejitve lokacije. Nas je opozoril na morebitne dodatne stroške urejanja parcele?

 

view-land-plot-real-estate-business-development

 

Izberimo hišo, ki ustreza našemu življenjskemu slogu

Ko primerjamo hiše, se vprašajmo, ali izpolnjujejo naše potrebe. Izberimo take, ki ustrezajo našemu življenjskemu slogu, ne trenutnim modnim trendom. Ti se bodo namreč sčasoma spremenili in lahko se zgodi, da nam hiša ne bo več všeč ali ne bo več funkcionalna, zato bomo želeli na njej kaj spremeniti, s čimer bomo seveda imeli dodatne stroške. Razmislimo tudi o prvem vtisu ponudnika in vtisu ob pogledu na ponudbo. Imamo občutek, da je ponudnik resnično pripravljen prisluhniti našim potrebam ali mu gre predvsem za to, da hišo proda? Nas je vprašal o življenjskem slogu, potrebah in pričakovanjih družine in nam svetoval najprimernejšo hišo glede na to?

 

Dolgoročna kalkulacija hiše

Ker ima hiša zelo dolgo življenjsko dobo, je prav, da tudi o njeni ceni razmišljamo dolgoročno. Gradnja hiše je namreč le kratkotrajen dogodek v življenju hiše. Zato ponudnika vprašajmo tudi o:

- življenjski dobi hiše,

- stroških vzdrževanja,

- stroških z uporabo hiše: ogrevanja, energije.

Z vsemi temi informacijami bomo lažje izbrali najprimernejšo ponudbo. Še lažje bo, če nam bo znal na podlagi dejanskih podatkov in izkušenj drugih njegovih strank pokazati in dokazati, da obljubljene številke držijo.

 

Lumar Primus Individual iEDITION (8)-1

Hiša Lumar Primus Individual EDITION


Odločitev naj bo premišljena

Ko se odločamo o nakupu hiše, naj torej cena ne bo edini odločilni kriterij. Nekaj tisoč evrov razlike v nabavni ceni hitro odtehta kakovost, trajnost in ekonomičnost bivanja v njeni celotni življenjski dobi. Poleg tega pa upoštevajte - tako kot pri drugih naložbah - da hiša renomiranega ponudnika bolje ohranja tudi svojo dolgoročno vrednost. Pred izbiro ponudbe dobro premislite in se posvetujte s strokovnjaki.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar