nasveti |

3 MIN BRANJA

Prijetno bivanjsko ugodje v vročih dneh

Ena od prednosti skoraj nič-energijskih hiš Lumar je zagotavljanje prijetne bivalne klime skozi vse leto. Vendar ob posameznih vročinskih valovih, ob katerih se v zadnjih letih pojavljajo ekstremno visoke temperature, prihaja do zelo velikih temperaturnih obremenitev. Če ta obdobja trajajo več dni, se obremenitve lahko odražajo tudi v nekoliko povišani notranji temperaturi. Za preprečevanje prekomernega poletnega pregrevanja in ohranjanje prijetne bivalne klime že v osnovi poskrbimo s samim ovojem stavbe. Z izborom materiala z večjo gostoto in specifično toploto izboljšamo toplotno stabilnost ovoja stavbe, s čimer zagotovimo ustrezen zamik prehoda vročine skozi konstrukcijo stene.

Za vas smo pripravili nekaj napotkov, s katerimi boste v svoji hiši ali stanovanju ohranili prijetno temperaturo in prijetno bivanjsko ugodje, tudi v obdobju več dni trajajočih izredno visokih temperatur.

 

1. Senčenje steklenih površin

Za ohranjanje prijetne bivalne klime v poletnem času je zelo pomembno ustrezno senčenje steklenih površin, s čimer preprečimo direktno pregrevanje zaradi sončnega sevanja. Priporoča se, da se vse večje steklene površine, obrnjene proti jugu, vzhodu in zahodu, tekom dneva senčijo z zunanjimi senčili. Z zastrtimi senčili preprečimo direkten vdor sončne svetlobe in s tem povezanega pregrevanja. Kljub spuščenim žaluzijam boste ob ustreznem naklonu lamel v prostor še vedno prepuščali dnevno svetlobo, ob tem pa boste prostor ščitili pred direktnim vdorom sonca.

 

2022-07-zaluzije-jedilnica

Primer ustreznega senčenja steklenih površin v hiši Lumar Primus-L 150.

 

2. Naravno pohlajevanje

Dodatno je treba objekte pohlajevati z naravnim prezračevanjem v nočnem času. Za čim bolj učinkovito pohlajevanje se priporoča, da so okna v pritličju in nadstropju vso noč zgoraj priprta (»na kip«). V tem primeru se lahko tekom noči ohladijo tudi konstrukcije, če pa okna odpremo samo zjutraj oziroma za krajše časovno obdobje, se v objektu izmenja oziroma ohladi le zrak.

Za boljši pretok zraka je priporočljivo, da so odprta tudi notranja vrata v nadstropju, s čimer se zagotovi boljši pretok zraka skozi hišo (če so vsa notranja vrata zaprta, sta pretok zraka in posledično zmožnost ohlajevanja bistveno manjša, saj je pretok zraka mogoč le pod režo na vratnem krilu.

 

2022-07-zracenje-ponoci

Hiša Lumar Urbano-D 149 v večernem času.

 

3. Pasivno pohlajevanje s prezračevalno napravo in toplotno črpalko

Na pasivno pohlajevanje oziroma preprečevanje dodatnega pregrevanja lahko vplivate tudi s posameznimi nastavitvami na prezračevalni napravi. Tako vam v vročem poletnem času predlagamo, da v času krajše nezasedenosti stavbe (delovniki med tednom) prezračevanje prestavite na minimalno delovanje z minimalno izmenjavo. V času daljše nezasedenosti (dopusti) se prezračevanje nastavi v režim nezasedeno, kjer lahko definirate časovne intervale prezračevanja. Priporočajo se intervali v nočnem času, ko je zunanja temperatura načeloma nižja od notranje temperature. Če vam naprava to omogoča, se lahko vklopi tudi obvod. Za natančne postopke in navodila za nastavitve poglejte navodila za uporabo prezračevalne naprave.

Pasivno pohlajevanje objekta lahko dosežemo tudi s hladom iz toplotne črpalke, če vam model toplotne črpalke to omogoča. Vse potrebne informacije boste našli v navodilih za uporabo toplotne črpalke.

 

2022-07-bivanjsko ugodje

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar