Tehnologija |

6 MIN BRANJA

S toplotno črpalko lahko hišo ogrevamo in pohlajujemo

S toplotno črpalko lahko hišo ogrevamo in hladimo

Hiša, v čim večji meri zgrajena iz naravnih, trajnostnih materialov, ki najmanj obremenjujejo okolje v svojem življenjskem ciklu, stanovalcem zagotavlja visoko stopnjo bivalnega ugodja in udobja. Če poleg tega za svoje delovanje porabi še zelo malo energije, po možnosti iz obnovljivih virov, je projekt »gradnja hiše«, ki se ga marsikdo loti le enkrat v življenju, vsekakor vreden vloženega časa in truda (pa tudi denarja).

Večina investitorjev se zaveda smiselnosti ukrepov v energetsko učinkovitost, zato je visok energetski standard v zadnjih letih postal samoumevna zahteva pri gradnji hiše. V Lumarju ocenjujemo, da smo glede na gradbene materiale in naše klimatske pogoje s standardi skoraj nič-energijske gradnje dosegli optimalno stopnjo energetske učinkovitosti objektov. Zaradi gradnje v skoraj nič-energijskem standardu smo omogočili, da je temperatura v vseh hišah Lumar ves čas enaka in zagotavlja prijetno bivalno klimo v vseh letnih časih.

Potreba po energiji v sodobnih skoraj nič-energijskih hišah ne sme preseči 25 kWh/m2a, večina naših hiš pa dosega bistveno boljše rezultate in spada v razred skoraj nič-energijskih hiš s porabo energije pod 15 kWh/m2a. V Lumarju smo pri razvoju in optimizaciji konstrukcijskih elementov upoštevali zahteve po čim boljši energetski učinkovitosti in čim manjših toplotnih izgubah, pri izboru izolacijskih materialov pa med drugim pazimo, da ponujajo toplotno stabilnost v vseh mesecih. Za tako grajeno hišo lahko lastniki pridobijo tudi nepovratna sredstva Eko sklada. Stroški za ogrevanje so na letni ravni od 100 do 150 evrov, odvisno od bivanjskih navad in cen elektrike.

 

Nizkotemperaturno ploskovno ogrevanje

Ogrevalni sistemi so v različnih hišah in na različnih lokacijah različno učinkoviti. V preteklosti, ko so bile hiše pomanjkljivo toplotno izolirane ali pa sploh ne in so bile zato toplotne izgube velike, so se v hiše večinoma vgrajevali visokotemperaturni ogrevalni sistemi (radiatorski) in toplozračni sistem, ki deluje po načelu vpihovanja toplega zraka v prostor.

Danes, ko je pri gradnji v ospredju energetska učinkovitost objektov in so hiše dobro toplotno izolirane, pa je uveljavljeno nizkotemperaturno ploskovno ogrevanje – talno, stensko ali stropno. Sistem ogrevanja v Lumarjevih skoraj nič-energijskih hišah je standardno izveden s talnim gretjem, ki ponuja visoko stopnjo bivalnega udobja, toploto za ogrevanje pa zagotavlja toplotna črpalka, ki lahko energijo za svoje delovanje črpa iz okoliškega zraka, zemlje ali vode, če je na parceli podtalnica. Prednost nizkotemperaturnega ploskovnega sistema v kombinaciji s toplotno črpalko je tudi, da se lahko poleti »prelevi« v hladilni sistem in hišo pohlajuje brez vpihovanja hladnega zraka v prostor. 

 

Katero vrsto toplotne črpalke izbrati in zakaj?

V Lumarju ničesar ne prepustimo naključju in veliko pozornosti namenimo temu, da so v naše hiše vgrajeni najbolj kakovostni materiali in naprave, pri tem pa sodelujemo s kakovostnimi in preverjenimi ponudniki. Nič drugače ni pri ogrevanju – izbrali smo najboljše, kar ponuja trg. Vaillant kot specialist za ogrevanje je z več kot 145-letno tradicijo pravi naslov za kakovost in izkušnje. Toplotne črpalke Vaillant odlikuje odlično grelno število (kar vpliva na končno porabo energije), ne proizvajajo škodljivih emisij (kar je v skladu z našim konceptom Zero emission living), so učinkovite (ne glede na to, kateri vir energije izkoriščajo, do 75 odstotkov energije za svoje delovanje črpajo iz okolice, samo 25 odstotkov je je treba dodati v obliki električne energije), dovršena tehnologija pa je zagotovilo za majhne stroške in dolgo življenjsko dobo naprav. Za toplotne črpalke iz svoje ponudbe ponujajo podaljšano jamstvo, ta vključuje tudi 10-letno jamstvo na kompresor, ki je srce vsake toplotne črpalke. Za kupce njihovih naprav v Sloveniji pa skrbi mreža strokovno usposobljenih pooblaščenih serviserjev.

 

Vaillant toplotna črpalka

Toplotna črpalka Vaillant.

 

Odločitev za izbiro vira energije je pri novogradnjah predvsem odločitev investitorja, ki pa se nemalokrat odloča glede na ceno. Bolj kot ceno pa je treba pri izbiri upoštevati druge dejavnike. Zelo pomembna je lokacija objekta, zaradi naravnih danosti. V Prekmurju, denimo, je priporočljiva izbira toplotne črpalke voda/voda, saj je podtalnica tik pod površjem zemlje in ima visoko temperaturo. Na Gorenjskem jo odsvetujemo, saj ima lahko podtalnica zaradi taljenja snega prenizko temperaturo.

 

Energija iz zemlje

Toplotne črpalke zemlja/voda izkoriščajo toploto zemlje in jo oddajajo vodi v ogrevalnem sistemu. Energija zemlje se lahko črpa blizu površine tal (na globini približno 1,1 do 1,5 metra), kjer je temperatura zemlje skozi vse leto skoraj enaka: s horizontalnim zemeljskim kolektorjem iz več vej cevi ali s posebnimi zankami in košarami na enaki globini, ki zavzamejo manj prostora. Manj prostora zavzame zemeljska sonda (geosonda), pri čemer je treba vrtati do globine 100 metrov in več. Temperatura je tu vse leto konstantna okrog 10 stopinj Celzija, kar je več kot dovolj za pridobivanje toplotne energije.

Prednosti:

• dobro skladiščenje toplote: konstantna temperatura vse leto.

Pogoji za uporabo:

• velika površina v okolici hiše,
• za geosondo potrebujemo posebno (rudarsko) dovoljenje.

 

črpalka-zemlja-voda1
Prikaz delovanja toplotne črpalke zemlja/voda.

 

Energija iz okoliškega zraka

Toplotne črpalke zrak/voda izkoriščajo toploto iz okoliškega zraka in jo oddajajo vodi v ogrevalnem sistemu. Poskrbeti je treba za zajem zraka (ta je običajno na fasadi, lahko pa se odločimo tudi za bolj oddaljen zajem kje na parceli). Vaillantove sodobne toplotne črpalke so ekonomične in lahko toploto za ogrevanje iz okolice pridobivajo tudi pri zunanji temperaturi minus 20 stopinjah Celzija.

Prednosti:

• lahka dostopnost,
• ne zahteva posebnih dovoljenj,
• najmanjši poseg v okolje,
• dobra izbira pri energetski prenovi.

Pogoji za uporabo:

• prostor za postavitev zunanje enote.

 

Toplotna črpalka črpa energijo iz zraka
Prikaz delovanja toplotne črpalke zrak/voda.

 

Energija iz podtalnice

Toplotne črpalke voda/voda izkoriščajo energijo podzemnih voda in jo oddajajo vodi v ogrevalnem sistemu. Temperatura podtalnice je skoraj ves čas enaka, ne glede na letni čas in zunanje temperature. Za uporabo podzemnih voda je potreben poseben vodnjak.

Prednosti:

• zelo učinkovite,
• dobro skladiščenje toplote: temperatura zemljine je vse leto skoraj ves čas enaka, od 7 do 12 °C.

Pogoji za uporabo:

• potrebna so posebna dovoljenja,
• potrebujemo dovolj vode z nizkim odstotkom mineralov in kalcijevega karbonata.

 

Toplotna črpalka črpa energijo iz podtalnice

Prikaz delovanja toplotne črpalke voda/voda.

 

Za tiste, ki so se odločili za montažno hišo, je odločitev za toplotno črpalko precej lažja, saj so natančno poznane karakteristike vseh elementov objekta in njegove toplotne izgube za ogrevanje in dobitki za pohlajevanje. Pri zidani hiši projekt predvideva nekatere gradbene elemente z določenimi koeficienti prevodnosti, ki služijo za preračun gradbene fizike. Kaj se na koncu v resnici vgradi, pa je nemalokrat odločitev investitorja, ki za nekoliko nižjo ceno vgradi slabši material, to pa podre celotno gradbeno fiziko objekta in s tem preračun o potrebni moči toplotne črpalke.

 

Zaključek

Skoraj nič-energijska hiša je že sama po sebi visoko energijsko učinkovita stavba, ki za svoje delovanje porabi zelo malo energije, hkrati pa vsaj polovico te energije pridobi iz obnovljivih virov. Za to, da bomo dosegli čim nižje obratovalne stroške, visoko bivalno udobje in kvalitetno bivalno klimo, potrebujemo sodelovanje vseh pomembnih komponent hiše - kakovostne, čim bolj trajnostne materiale in stavbno pohištvo, optimalno izoliran toplotni ovoj, ustrezno zrakotesnost, primeren sistem ogrevanja in prezračevanje z vračanjem toplote. Lumarjeve skoraj nič-energijske hiše združujejo vse našteto.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar