nasveti |

6 MIN BRANJA

Kako zagotoviti vrhunsko bivalno ugodje

Dandanes ljudje večino našega časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je toliko bolj pomembno, da se v njih počutimo prijetno. In to seveda velja tudi za naš dom, kjer lahko v veliki meri sami sooblikujemo te pogoje. Ne nazadnje je cilj vsakega graditelja, da zase in svojo družino ne ustvari le hiše, ki bo všečna, temveč dom, ki bo družini zagotavljal najvišjo stopnjo bivalnega ugodja. S hišami, ki so zasnovane in grajene upoštevajoč sodobne smernice tehnologije gradnje in opremljene z naprednimi tehnologijami, tega ni težko doseči.


Dejavniki ugodja v hiši

Kaj ugodje bivanja sploh pomeni in kako to v novi hiši zagotovimo? Ugodje zaznavamo zelo subjektivno, ljudje ga različno dojemamo in z bivalnim ugodjem povezujemo različne parametre, vendar ga glede na fiziološke značilnosti človeka vendarle lahko opredelimo z dejavniki, ki pozitivno vplivajo na počutje v bivalnem prostoru.

Ugodje bivanja bomo občutili, če je v hiši zagotovljena primerna temperatura, dovolj naravne svetlobe, svež in kakovosten zrak s primerno relativno vlažnostjo in ugodno notranjo akustiko. Za dobro počutje moramo poskrbeti za vsakega od teh dejavnikov, šele vsi skupaj pa tvorijo celoto, saj se med seboj dopolnjujejo in prepletajo.

 

lumar-avantgarde-terra-r131_16693750720

Hiša Lumar Terra.

Kakovosten in svež zrak

Za dobro počutje in tudi dobro učno ali delovno aktivnost je eden od ključnih dejavnikov svež in kakovosten zrak s primerno koncentracijo kisika in ogljikovega dioksida, v njem pa ni škodljivih onesnaževalcev, kot so prah, plesen, kemikalije, alergeni in drugi mikrobi. Svež zrak v prostoru lahko zagotovimo z zračenjem (z odpiranjem oken) ali še bolje z mehanskim prezračevalnim sistemom z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), ki bo izmenjal izrabljen zrak s svežim iz okolice. Sočasno bo s filtri poskrbel tudi za to, da prepreči vdor onesnaževalcev. Prezračevalni sistem v bivalne in spalne prostore ves čas dovaja svež zrak, iz kuhinje, kopalnic in drugih prostorov pa onesnažen zrak izsesava. S tem zagotovi stalen dotok svežega zraka in kroženje le-tega po celotnem objektu.

V stanovanjske hiše se vgrajujejo prezračevalni sistemi z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), kar pomeni, da se svež zrak pred vstopom v prostor ogreje s toploto odpadnega zraka. Na ta način sistem ne zagotavlja zgolj svežega zraka, ki doprinese k bivalnemu ugodju, ampak v zimskem času znižuje tudi potrebo po energiji za ogrevanje. Stalen dotok zraka s pomočjo prezračevalne naprave, preprečuje večje nihanje notranje temperature v prostorih, saj v največji vročini ali mrazu ni treba odpirati oken z namenom prezračevanja.

 

Uveljavljena rešitev za prezračevanje je centralni prezračevalni sistem z v vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo), ki jo v Lumarju že vrsto let ponujamo kot standardno rešitev v svojih hišah. V naše hiše vgrajujemo preverjene in kakovostne sisteme prezračevanja z rekuperacijo, ki zagotavljajo stalen dotok zraka s tihim delovanjem in brez občutka prepiha. Naprava zajema svež zrak iz okolja in ga preko čistilnih filtrov dovaja do rekuperatorja, kjer se predhodno ogreje s toploto izkoriščenega zraka in se nato po razvodu pelje do prostora, kjer se vpihuje v prostor.

Več o prezračevalnih sistemih v hišah Lumar.

 

Toplotno ugodje in enakomerna temperatura

Ko govorimo o toplotnem ugodju, imamo v mislih tako primerno temperaturo zraka v posameznih prostorih, enakomerno razporeditev po celotnem prostoru kot tudi površinsko temperaturo obodnih površin. Sodobne hiše s primerno toplotno izolativnim zunanjim ovojem, zrakotesnostjo skupaj s sodobnimi ogrevalnimi in prezračevalnimi sistemi omogočajo toplotno ugodje skozi vse leto, k temu pa prispevamo tudi sami z nastavitvami oziroma uravnavanjem temperature.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj bi bila za človeka najbolj ugodna temperatura pri 21°C, na to, kakšno temperaturo vzdržujemo v prostoru pa vplivajo predvsem naše navade. V praksi je v zimskem času projektna temperatura notranjih prostorov 20°C, v poletnem času je dopustna notranja temperatura do 25°C.

 

lumar-avantgarde-linea150_1678355186

Hiša Lumar Linea.


Drugi vidik toplotnega udobja, to je enakomerna porazdelitev temperature v bivalnem prostoru in visoka površinska temperatura obodnih površin. To zagotovimo z ustrezno toplotno izolacijo zunanjega ovoja hiše, premišljenim izborom in pravilno vgradnjo stavbnega pohištva, gradnjo brez toplotnih mostov, ki predstavljajo hladna mesta, in s sistemom ogrevanja.

 

V Lumarjeve hiše vgrajujemo nizkotemperaturne sisteme ogrevanja (talno ogrevanje), ki omogočajo enakomerno ogrevanje prostorov v zimskem času. V poletnem času pa ponujajo preko pasivnega hlajenja tudi možnost pasivnega pohlajevanja prostorov.

Preberite več o sistemu ogrevanja v hišah Lumar.Relativna vlaga

Pomemben dejavnih bivalnega ugodja, povezan tudi s temperaturo, je relativna vlažnost v prostoru. Na splošno velja, da je idealna vlažnost za človeka med 40 in 60 odstotki. Če je nižja, je zrak presuh, kar lahko povzroča draženje dihal in izsušitev kože. Negativno vpliva tudi na vgrajene materiale, npr. parket, lesene stopnice in podobno. Tudi previsoka relativna vlažnost ne vpliva pozitivno na počutje, spodbuja pa tudi rast mikroorganizmov in prej ali slej se lahko pojavijo težave s plesnijo. Za dobro počutje je potrebno ugodno razmerje med temperaturo relativne vlažnosti zraka.

Soodvisnost temperature in relativne vlažnosti lepo prikazuje diagram ugodnega počutja. Prikazuje področje z najbolj ugodnim razmerjem med notranjo temperaturo in relativno vlažnostjo in nekoliko širše območje, ki zagotavlja še ugodne bivalne razmere. Glede na diagram so najbolj ugodni bivalni pogoji doseženi ob notranji temperaturi med 19°C in 23°C in relativni vlažnosti med 40 do 65 odstotki.

 

vlaga

 

Zato je pomembno, da v svojem domu vzdržujemo primerno temperaturo in vlago. 


Naravna svetloba

Na naše dobro počutje ima velik vpliv tudi naravna osvetljenost prostorov. Glede na to, koliko časa preživimo v zaprtih prostorih, je pomembno, da v njih zagotovimo dovolj naravne svetlobe. Sodobno zasnovane hiše odlikujejo velike steklene površine, ki ne zagotavljajo zgolj odlične naravne osvetljenosti prostorov, ampak jih povezujejo tudi z naravo in okolico hiše.

 

lumar-avantgarde-primus-l150_16651369714
Velike steklene površine v hiši Lumar Primus.
Lumar-Linea-150-(3)
Naravna svetloba v hiši Lumar Linea.
lumar-greenline-greenline_xs1_15840908614
Povezava med notranjostjo in zunanjostjo v hiši Lumar GreenLine.
lumar-avantgarde-terra-v131_15190489411
Terasa v hiši Lumar Terra.


Pri zasnovi in orientaciji steklenih površin se upošteva umestitev objekta v prostor in s tem povezane poglede, ki jih ponuja parcela kot tudi samo orientacijo zasteklitev. Steklene površine na južnih in zahodnih fasadah v zimskem času omogočajo tudi pasivno ogrevanje v zimskem času. V poletnem času je pa potrebno poskrbeti za ustrezno senčenje steklenih površin, da ne prihaja do prekomernega pregrevanja prostorov.

Ugodna notranja akustika

Na zvočno ugodje v hiši vpliva tako ustrezna zvočna izolativnost ovoja stavbe, s čimer nas stavba ščiti pred zunanjim hrupom iz okolice. Z izborom in sestavo konstrukcijskih elementov ter zvočnih izolacij znotraj stavbe ter pravilno izvedenimi konstrukcijskimi rešitvami, hiše Lumar ponujajo dobro zvočno izolativnost. Z izborom posebnih materialov in rešitev lahko doprinesemo tudi k izboljšani notranji akustiki prostorov.

Prostornost in ergonomija prostora

Dejavnik ugodja je tudi prostornost. V svojem domu se ne želimo počutiti utesnjene, zato je zasnova tlorisa hiše izjemno pomembna. V zadnjem času se je v arhitekturi uveljavil trend odprte zasnove. Z velikimi bivalnimi prostori, ki združujejo dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo, dajejo občutek prostornosti tudi ob manjših kvadraturah.

Pametni sistemi

Danes je v stavbe vgrajenih vse več tehnoloških sistemov, ki jih najlažje in najbolj učinkovito upravljamo s sistemom pametnih inštalacij. Sistemi za pametno hišo omogočajo zelo preprosto upravljanje vgrajenih rešitev: ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, kot tudi razsvetljave. Upravljamo jih lahko s pritiskom na zaslon mobilnega telefona ali tablice, kadar koli in od kjerkoli. Še več, določene sisteme lahko vnaprej nastavimo tako, da se bodo ob spremembah odzvali samodejno.

 

skozi-oci-stranke-4-del-izvedba-instalacij-pametni-dom

 

Visoko bivalno udobje v hišah Lumar

Visoko bivalno ugodje je eden od treh ključnih stebrov, ki jih v Lumarju zasledujemo pri razvoju naših hiš. S premišljenim načrtovanjem, s primerno tehnologijo gradnje, izbiro materialov in vgradnjo tehnoloških sistemov pri Lumarju zagotavljamo prijetno notranjo klimo, toplotno udobje, primerno osvetlitev in vse druge dejavnike, ki ugodno vplivajo na bivalne razmere in počutje stanovalcev hiše. Kupcem želimo ponuditi najboljšo izkušnjo gradnje novega doma in bivanja v njem, kar konec koncev odraža tudi naš slogan "Živi najbolje!". V pogovoru z našimi strokovnjaki ali na ogledu vzorčnih hiš se lahko o tem prepričate tudi sami.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar