Tehnologija, izkušnje |

7 MIN BRANJA

Miti in resnice o montažni gradnji

Lumar Brio 211

Nekateri so pri gradnji hiše tradicionalisti in prisegajo na opečnate zidove, ker so tako gradili že njihovi starši in stari starši. Drugi temeljito premislijo in preverijo tudi prednosti in pomanjkljivosti drugih načinov gradnje. Na koncu se odločijo na podlagi preverjenih informacij in ne na podlagi zmot in predsodkov, ki spremljajo to ali ono tehnologijo gradnje.

Torej: zidana ali lesena montažna? Pravzaprav je čisto vseeno. Dobra je vsaka hiša, ki je kvalitetno zgrajena, dobro toplotno izolirana, ustrezno zrakotesna in protipotresno grajena. A čeprav se na severu Evrope vedno več gradi iz lesa in je tudi v Sloveniji tak način gradnje vse bolj priljubljen, se lesena montažna gradnja še zmeraj ni povsem otresla zmot in predsodkov. Poglejmo nekaj najpogostejših.

 

1. Vse montažne hiše so enake in dolgočasne, kupec nima možnosti prilagajanja in izbire.

Ponudniki montažnih hiš v katalogih predstavljajo osnovne tlorise svojih hiš. Marsikdo je zato morda prepričan, da njihove arhitekture ni mogoče prilagajati, kar ne drži. Napačne predstave lahko izvirajo tudi iz preteklosti, ko so si bile montažne hiše na prvi pogled morda res enake, dolgočasne in škatlaste. Sodobna tehnologija gradnje z lesom pa omogoča nadvse raznoliko arhitekturo, veliko prilagodljivost in razgiban dizajn. V Lumarju smo na tem področju orali ledino in se že pred leti povezali tako z uveljavljenimi kot tudi z mladimi in inovativnimi arhitekti. Za vsakega kupca tako zasnujemo in oblikujemo hišo, ki izpolnjuje njegove želje in pričakovanja, ponuja udobje in kakovost, sledi omejitvam, ki jih narekujejo prostorski akti, a pri tem ne zanemari oblikovanja. Naši arhitekti lahko pri svojem delu izhajajo iz izbrane kataloške hiše, ki jo prilagajajo naročnikovim željam in potrebam, lahko pa hišo zasnujejo od začetka.

 

 

2. Montažne hiše so potresno manj varne kot klasične.

Potresna varnost montažnih hiš je na zelo visoki ravni, o čemer pričajo tudi podatki o poškodovanih stavbah na območjih, ki jih je prizadel potres. Les ob potresu deluje precej bolj prožno kot beton. Leseni montažni elementi so tudi bistveno lažji, posledično je manjša tudi potresna obremenitev ob tresenju tal. Zato je možnost velikih poškodb konstrukcije bistveno manjša.

Lumar Individual

 

3. Montažne hiše so požarno slabše odporne kot klasične.

Tehnične smernice definirajo zahteve požarne odpornosti ne glede na način gradnje in pravilno projektirana lesena hiša brez težav dosega zahtevano požarno odpornost. Les sicer spada med gorljive gradbene materiale, vendar je v primeru montažne gradnje ustrezno zaščiten z oblogami. Že z eno mavčno vlakneno oblogo na notranji strani dosežemo požarno odpornost 30 minut, pri dvojnih oblogah v stenah Lumar 3.0 pa požarna odpornost znaša 60 minut. Ob tem na požarno odpornost vpliva tudi izbor izolacijskih materialov. V primeru požara ima lesena konstrukcija dejansko prednost pred jekleno konstrukcijo in izkazuje boljšo nosilnost. Za leseno konstrukcijo velja, da zogleni približno 0,6 mm lesene konstrukcije na minuto, kar pomeni, da še zelo dolgo ohranja svojo nosilnost. Jeklu se začne nosilnost manjšati že pri 230 °C, pri 750 °C pa je le še 10-odstotna.


4. Montažne hiše imajo krajšo življenjsko dobo kot klasično grajene.

Sodobne montažne hiše so zgrajene v skladu s strogimi standardi kakovosti, tudi sama tehnologija gradnje je zelo napredovala. Uporabljeni so napredni materiali, vsi detajli pa natančno izvedeni v nadzorovanem okolju tovarne. Vse našteto ob rednem vzdrževanju hiše zagotavlja dolgo življenjsko dobo, ki je povsem primerljiva z zidano. Brez skrbi ste lahko tudi zaradi garancije za konstrukcijsko stabilnost in trdnost objekta, ki jo pri Lumarju zagotavljamo za obdobje kar 35 let. Posebno pozornost namenjamo daljšim garancijskim rokom dobaviteljev, sodelovanju s stalnimi in zanesljivimi podizvajalci obrtniško-inštalacijskih del, s čimer ima kupec zagotovljeno strokovno vgradnjo, svetovanje in servis tudi zunaj garancijskih rokov vgrajene opreme. Seveda je življenjska doba hiše odvisna tudi od tega, kako stanovalci zanjo skrbijo. Hiša je namreč "živ" objekt, ki se skozi letne čase spreminja, za njeno normalno delovanje pa so potrebna določena vzdrževalna dela. Kupci Lumarjevih hiš ob prevzemu dobijo knjižico z navodili in nasveti, kako jo pravilno vzdrževati in pravilno uporabljati njene sisteme.

 

5. Montažna gradnja je slabše cenovno dostopna kot klasična.

Ena od precej zakoreninjenih zmot je, da so montažne hiše dražje od zidanih. A to se zdi le na prvi pogled. Primerjava cen med enim in drugim načinom gradnje je sicer nehvaležna, saj sta oba tipa hiš grajena z različnimi materiali in tehnologijami. Pa vendarle: podrobnejši pregled pokaže, da so cene na približno enaki ravni. Upoštevati je treba tudi, da je pri montažni gradnji že na začetku znana končna cena za celotno investicijo, medtem ko pri klasični gradnji v večini primerov ni tako. Gradnja zidane hiše je bolj nepredvidljiva in se lahko zaradi nepredvidenih del podraži, pri montažni hiši pa se končna cena spremeni le, če kupec med procesom gradnje nadgrajuje ponudbe oziroma izbere drugačno opremo ali v izjemnih okoliščinah, ko se zelo podražijo materiali. 

Pri primerjavi mora kupec dobro pogledati, katere vse storitve so vključene v ponudbo in kakšno podporo mu zagotavlja ponudnik. Vpraša naj se, koliko mu je na primer vredno, da se mu ni treba ukvarjati s posameznimi izvajalci, ali vidi prednost v hitrosti gradnje, koliko je vreden njegov čas. Tudi tržna vrednost montažnim hišam ne pada, saj imajo zaradi kakovostne gradnje dolgo življenjsko dobo. Sicer pa je treba pri primerjavi cen hiš upoštevati stroške v celotni življenjski dobi hiše – nekoliko višjo začetno investicijo lahko hitro povrnejo prihranki pri električni energiji.

Narekovaji_rdeci

Vsakič, ko me kdo vpraša o ceni, mu odgovorim, da tega ne moreš neposredno primerjati. To, da ti nekdo odvzame vso skrb, iskanje, usklajevanje izvajalcev, je veliko vredno. Poleg tega gledam na naslednjih 30, 40 let. Če se bo v najini hiši nekaj pokvarilo, mi ne bo treba loviti izvajalca. Ne bom se spraševal, ali še dela ali je propadel, ali dela kje drugje. Enostavno lahko pokličem na Lumarjev servis in vem, da bo rešeno.

Tadej Krošlin, lastnik Lumar hiše

 

Notranjost hiše Lumar Dragomelj Primus iEDITION

 

6. V skoraj nič-energijski montažni hiši ne smemo odpirati oken.

Mit o "prepovedi" odpiranja oken je povezan z vgrajenim sistemom prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki se danes vgrajuje v večino objektov, ne glede na način gradnje. Sistem prezračevanja z rekuperacijo se v sodobne skoraj-nič energijske hiše vgrajuje z namenom, da v prvi vrsti zagotavlja stalen dotok svežega zraka, kar vpliva na udobje bivanja. Sočasno pa rekuperacija toplote odpadnega zraka poskrbi za predhodno ogrevanje svežega hladnega zraka, s čimer se bistveno zmanjšajo tudi toplotne izgube, ki bi nastale zaradi prezračevanja z odpiranjem oken. Od tu izvirajo napačne domneve, da se okna v takšni hiši ne smejo odpirati. Seveda jih lahko odpremo, če želimo, ni pa treba na ta način prezračevati, zlasti ne v zimskem času.

 

7. Montažne hiše so slabo zvočno izolirane.

Podobno kot pri požarni odpornosti morajo stavbe tudi na področju zvočne izolativnosti izpolnjevati predpisane zahteve in to ne glede na način gradnje. Marsikdo ima vtis, da so stene montažnih hiš tanke in se zato vse sliši iz prostora v prostor. Morda predsodek izvira iz starejših montažnih objektov. Tehnologija gradnje montažnih hiš se je v zadnjih letih zelo razvila, tako glede izbora ustreznih materialov, predvsem pa se s tehnično pravilno izvedbo notranjih sten montažnih hiš dosegajo zelo dobre zvočno-izolativne lastnosti. Tako kot za vse konstrukcijske dele tudi za notranje stene montažnih hiš velja, da so kakovostne in zagotavljajo dobro zvočno izolacijo.

Narekovaji_rdeci

Ko sva se odločala za hišo, sva obiskala dve Lumarjevi hiši v okolici, za kateri sva vedela. Prepričala sva se lahko tudi o zvočni izolaciji, saj so otroci v zgornjem nadstropju igrali nogomet. Presenečen sem bil, da se ni nič slišalo.

Denis Šketako

 

8. Na stene montažnih hiš ne smeš montirati večjih obremenitev.

Še en mit. V Lumarju tehnologijo nenehno nadgrajujejo v skladu z najnovejšimi dognanji na področju gradnje in tudi v skladu z zahtevami kupcev. Dvojna obloga v različici 3.0 na notranjih in zunanjih stenah hiš Lumar prinaša pomembne prednosti na področju potresne zaščite in preprečevanja nastajanja lasnih razpok, poleg tega omogoča brezskrbno pritrjevanje tudi večjih bremen. Tako lahko interier izberemo glede na naše želje in potrebe.

 

Notranjost hiše Lumar Komfort

 

9. Po vselitvi montažne hiše ni mogoče več spreminjati/prilagajati.

Montažna hiša je resda zgrajena vnaprej in jo na parceli le še »sestavijo«. A to ne pomeni, da po vselitvi ne moremo več spreminjati in prilagajati njene notranjosti. Tudi montažno hišo je mogoče spreminjati v skladu s spremenjenimi potrebami njenih stanovalcev. V primerjavi z zidano hišo so takšne spremembe in prilagoditve enostavnejše. V večini primerov je mogoče tudi po vselitvi spremeniti razporeditev prostorov, preurediti notranje stene, vgraditi dodatna okna ali vrata, nadgraditi talne obloge ali preurediti kopalnico. Je pa priporočljivo, da razmislimo, če in zakaj spremembe potrebujemo, in se pred kakršnimi koli spremembami posvetujemo s strokovnjaki. Treba je preveriti, ali so spremembe, ki jih želimo narediti, tehnično izvedljive, predvsem pa se prepričati, da ne bodo ogrozile statične nosilnosti ali varnosti hiše. Prav tako je smiselno preveriti, ali bi lahko vplivale na garancijske pogoje, določene ob nakupu hiše.

 

10. V primeru težav v montažni hiši je težko najti izvajalca.

Pri nakupu hiše moramo razmišljati dolgoročno, torej tudi o tem, kako bomo hišo vzdrževali, kako bomo reševali težave, saj je to življenjski projekt. Približno vemo, kje bomo iskali izvajalce za morebitne renovacije ali popravila, če na primer pride do izliva vode ali drugih težav pri klasično grajenih hišah. Kako pa tovrstne težave reševati pri montažni hiši? Pravzaprav je vse skupaj še lažje, kajti vsak kupec ima stik z nekom pri Lumarju, s katerim ureja vse stvari glede hiše. Ni nam treba iskati izvajalcev v lastni režiji, za vse poskrbijo v Lumarju. Del visoke ravni kakovosti Lumarjevih storitev je namreč tudi dobro organiziran poprodajni servis.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar