Trajnost |

5 MIN BRANJA

Nasveti, kako živeti bolj trajnostno

V skladu z našo zavezo, da se bomo trajnostnosti lotevali celostno, spodbujamo to zavedanje in delovanje tudi med sodelavci in na nivoju vsakodnevnega življenja. Kako na tem področju delujemo kot podjetje, smo zapisali v našo trajnostno poslovno strategijo in to se ne odraža zgolj v delovanju našega podjetja, ampak tudi v naših hišah.

Trajnostnost se lahko kaže že v mali korakih in navadah, ki jih vpeljujemo v vsakdanje življenje. V okviru kampanje, ki smo jo ob svetovnem dnevu okolja pričeli s podjetjem Planetcare, smo ozaveščali o problemu onesnaževanja s plastiko. V okviru tega sodelovanja pa smo predstavili tudi načela trajnosti, ki jih lahko vsak od nas uvede v svoje življenje in ga tukaj delimo z vami. Vsi bi morali imeti pred sabo enak cilj: zmanjšati okoljski odtis človeštva in živeti bolj trajnostno.

 

lumar-resevanje_problema_onesnazevanja_s_plastiko_1686898786

 

Živimo na čudovitem planetu, je pa naše življenje na njem ogroženo zaradi nevarnosti, ki jih povzročajo podnebne spremembe, onesnaževanje, zmanjševanje biotske raznovrstnosti in izčrpavanje naravnih virov. Da bi ohranili prijetno življenjsko okolje tudi v prihodnosti, moramo poskrbeti za to, da naš razvoj ne bo uničujoč s pretirano izrabo naravnih virov.

 

Kaj je trajnostnost?

Beseda trajnostnost se nanaša na sposobnost vzdrževanja ravnovesja in dolgoročnega obstoja nečesa. Širše gledano je to način, kako lahko danes zadovoljujemo potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrozili zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe. V strategijo trajnostnega razvoja vključujemo tri ključne elemente: gospodarsko rast, socialno vključenost in varstvo okolja. Ti elementi so med seboj povezani, zato je potreben celosten pristop, ki stremi k ustvarjanju ravnovesja med njimi za ohranitev dolgoročne blaginje ljudi in planeta.

 

hands-holding-recyclable-items


  • Na okoljskem področju to pomeni izrabo naravnih virov na način, da se ne presežejo regenerativne sposobnosti Zemlje. Vključuje ohranjanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje onesnaževanja, varčno rabo energije, recikliranje in uporabo obnovljivih virov energije.

  • Na socialnem področju vključuje zagotavljanje pravičnosti, enakosti, spoštovanje človekovih pravic, ustvarjanje vključujočih skupnosti in kakovostnega življenja za vse.

  • Na gospodarskem področju trajnostnost pomeni ustvarjanje dolgoročno vzdržnih gospodarskih sistemov, ki so socialno pravični in ekološko odgovorni. Vključuje spodbujanje trajnostnih poslovnih praks, inovacij, trajnostnih naložb ter upoštevanje dolgoročnih vplivov in stroškov.

Za trajnostni razvoj si moramo prizadevati vsi, podjetja, politika in posamezniki. Pomembno je, da smo vsi pri svojem delovanju osredotočeni na dolgoročne koristi za okolje in družbo.

 

V intervjuju z našo vodjo razvoja in trajnosti Natašo Teraž Krois preberite, kako trajnostni razvoj uresničujemo v podjetju Lumar.

 

Čeprav smo kot posamezniki »majhni«, lahko vseeno vsak od nas prispeva k uresničevanju trajnostnega razvoja s svojimi dejanji in odločitvami. Naša dejanja se seštevajo, z zgledom pa lahko prispevamo tudi k širjenju ozaveščenosti.

 

6R načel trajnosti

V nadaljevanju vam predstavljamo 6R načel trajnosti, šest preprostih ukrepov, ki jih lahko vpeljemo v vsakdanje življenje: Premislimo (Rethink), Zavrnimo (Refuse), Zmanjšajmo (Reduce), Ponovno uporabimo (Reuse), Popravimo (Repair) in Reciklirajmo (Recyle). Če je mogoče, dajemo prednost načelom, ki so višje na seznamu.

 

woman-holds-different-colored-bags-with-groceries-various-purchases-her-hands-concept-shopping-sale-web-banner

 

1. Premislimo (Rethink) svoje potrošniške navade

Pred nakupom novega izdelka se vprašajmo, ali to res potrebujemo in tudi, kako je izdelano in kakšen vpliv ima na okolje. S preoblikovanjem svojih potrošniških navad se lahko izognemo nepotrebnim nakupom, prihranimo denar in podpremo podjetja, ki s svojo proizvodnjo skrbijo za ljudi in planet.

 

2. Zavrnimo (Refuse) vse, kar škoduje okolju 

Pred nakupom novega izdelka se vprašajmo, ali to res potrebujemo in tudi, kako je izdelano in kakšen vpliv ima na okolje. S preoblikovanjem svojih potrošniških navad se lahko izognemo nepotrebnim nakupom, prihranimo denar in podpremo podjetja, ki s svojo proizvodnjo skrbijo za ljudi in planet.

 

3. Zmanjšajmo (Reduce) količino odpadkov   

Pred nakupom novega izdelka se vprašajmo, ali to res potrebujemo in tudi, kako je izdelano in kakšen vpliv ima na okolje. S preoblikovanjem svojih potrošniških navad se lahko izognemo nepotrebnim nakupom, prihranimo denar in podpremo podjetja, ki s svojo proizvodnjo skrbijo za ljudi in planet.

 

front-view-non-eco-friendly-plastic-elements (1)

 

4. Ponovno uporabimo (Reuse) tisto, kar že imamo   

Pred nakupom novega izdelka se vprašajmo, ali to res potrebujemo in tudi, kako je izdelano in kakšen vpliv ima na okolje. S preoblikovanjem svojih potrošniških navad se lahko izognemo nepotrebnim nakupom, prihranimo denar in podpremo podjetja, ki s svojo proizvodnjo skrbijo za ljudi in planet.

 

5. Popravimo (Repair) kar je pokvarjeno ali poškodovano   

Pred nakupom novega izdelka se vprašajmo, ali to res potrebujemo in tudi, kako je izdelano in kakšen vpliv ima na okolje. S preoblikovanjem svojih potrošniških navad se lahko izognemo nepotrebnim nakupom, prihranimo denar in podpremo podjetja, ki s svojo proizvodnjo skrbijo za ljudi in planet.

 

6. Reciklirajmo (Recyle) tisto, česar ne moremo ponovno uporabiti ali popraviti   

Ločujmo odpadke in jih odložimo v ustrezne zabojnike ali na odlagališče. Z recikliranjem tistega, kar imamo, lahko pridobimo dragocene materiale, zmanjšamo prostor na odlagališčih in prihranimo energijo.

 

composition-with-minimal-tumbler-drinks

 

Kako uvajajo načela trajnosti v svoje vsakdanje življenje, smo povprašali tudi naše stranke in zaposlene. Poglejte njihove trajnostne navade. 

 

 

Vodnik do bolj trajnostnega načina življenja Kako živeti bolj trajnostno, ki smo ga pripravili v sodelovanju s podjetjem Planetcare, si v pdf obliki lahko prenesete tudi na svoj računalnik.

 

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar