Tehnologija |

11 MIN BRANJA

Varnost hiš v naravnih nesrečah

Danes smo žal tudi v Slovenji vse pogosteje izpostavljeni različnim oblikam naravnih nesreč. Soočamo se s poplavami, potresi, izjemnimi nalivi in po drugi strani dolgotrajnimi sušami, silovitim vetrom, požari ... Zaradi podnebnih sprememb so pojavi in posledice tudi bolj intenzivni. Izpostavljeni so jim seveda tudi objekti. Vsakič, ko naravne sile udarijo z večjo močjo, se povečajo skrbi posameznikov, ki se sprašujejo, kako varni so v primeru naravnih nesreč njihovi domovi. Kako pri Lumarju skrbimo za to, da so naše hiše čim bolj odporne na zunanje vplive, pojasnjuje naš vodja izvedbe Robi Centrih.

»Absolutne varnosti ni, tega se moramo zavedati,« poudarja Robi Centrih. »Lahko pa z našim znanjem in izkušnjami, z močno ekipo strokovnjakov in s celovitim pristopom poskrbimo za to, da bo hiša prenesla obremenitve, ki so na določenih območjih pričakovane, hkrati pa tudi lažjo sanacijo po poškodbah. Gradnja z mislijo na naravne nesreče lahko dolgoročno zmanjša stroške obnovitve in pomaga reševati življenja.«

 

Prednosti montažnih hiš v primeru naravnih nesreč

V naravnih nesrečah so hiše ne glede na način gradnje enako ogrožene. »Če hišo zasuje plaz, če pridrvi voda s takimi silami, kot smo jim bili priča v avgustovskih poplavah – takim silam se ne more upreti nobena hiša, na delu so povsem fizikalni zakoni,« opozarja Centrih. Kljub nekaterim predsodkom, ki krožijo v javnosti, imajo montažne hiše v primerjavi z zidanimi hišami kar nekaj prednosti.

 

Lumar Individual_Gams(5) LOW

 

Dejstvo je, da montažne hiše dosegajo visoko potresno varnost in brez težav dosegajo predpise glede požarne varnosti. Les kot konstrukcijski material ima že v osnovi določene prednosti v primerjavi z ostalimi gradbenimi elementi, posledično pa tudi leseni objekti. Pri potresih se med drugim kot prednost izkaže:

  • Manjša masa objekta: lesene konstrukcije so lažje od klasično grajenih objektov, kar pomeni, da se pri potresih razvije manjša potresna sila.

  • Duktilnost spojev pri leseni konstrukciji (to je lastnost materiala, da prenese deformacijo, ne da bi se zlomil): stiki pri leseni gradnji so v primerjavi s klasično zidano gradnjo bolj duktilni. To pomeni, da imajo večjo sposobnost sprejemanja potresne sile in energije pred porušitvijo. Ali drugače, ob potresu lahko pride do večjih deformacij, ne pa tudi do porušitve, kar ponuja dodatno varnost objektom in manjše poškodbe v primeru potresa.

 

Narekovaji_rdeci

Naše hiše so postavljene v Vipavski dolini, v okolici Ajdovščine, kjer je običajno najmočnejša burja, pa se jim tudi ob letošnjih nevihtah z močnim vetrom, ki je povzročal poškodbe na objektih, ni nič slabega zgodilo.

 

Tudi pri močnem vetru kupcem montažnih hiš ni treba skrbeti, da bi jim hišo kar prestavilo. Robi Centrih ob tem pove: »Ko ljudje razmišljajo o leseni gradnji v ekstremnih vetrovih, imajo v mislih lesene hiše v ZDA, s katerimi orkanski veter kar pomete. Vendar moramo upoštevati, da je način gradnje montažnih hiš tam povsem drugačen od gradnje v Evropi. Pri nas se zaenkrat še ni zgodilo, da bi veter porušil hiše, kot se dogaja ob orkanskem vetru v ZDA. Smo pa v preteklosti že imeli močnejše vetrove in iz izkušenj lahko povemo, da se montažne hiše tudi v takih pogojih zelo dobro obnesejo. Naše hiše so postavljene v Vipavski dolini, v okolici Ajdovščine, kjer je običajno najmočnejša burja, pa se jim tudi ob letošnjih nevihtah z močnim vetrom, ki je povzročal poškodbe na objektih, ni nič slabega zgodilo. Ni odkrivalo streh, na stenah nismo zaznali nikakršnih deformacij. Ob ekstremnih pojavih smo mi tudi v stiku s strankami in se na terenu prepričamo, kako se naše hiše obnašajo ob močnejših obremenitvah.«

Kako poteka izvedba montaže pri Lumarju in kakšne so izkušnje s hišami Lumar na Vipavskem, poglejte v prispevku TV Ambienti.

 

 

 

Montažne hiše imajo prednost tudi pri poplavah, čeprav se na prvi pogled morda zdi, da bo voda leseno steno poškodovala bolj kot zidano. Voda bo poplavila tako montažno kot zidano hišo, vendar pa bo sanacija montažne hiše bistveno lažja, kot pojasnjuje Centrih: »Montažne hiše se lažje sanirajo, če se tega pravilno lotiš. Stene se odprejo in že na pogled vidiš, ali in do kod so materiali namočeni, z meritvami pa to lahko tudi natančno preveriš. Vidi se na primer, koliko nad gladino vode se je vlaga dvignila po steni navzgor s kapilarnim dvigom. Pri klasično grajenih objektih je težko oceniti, kakšno je stanje znotraj sten. Vlaga in umazanija sta ujeti v steni, težko preveriš, kaj vse je nabralo in zadržalo v režah v opeki ali betonu.«

 

Narekovaji_rdeci

Montažne hiše dosegajo visoko potresno varnost.

 

received_816795360128784

 

                                      Prednosti montažne gradnje
                                      1. Odlična toplotna izolativnost
                                      2. Hiter postopek gradnje
                                      3. Vnaprej znani stroški
                                      4. Hitra sanacija
                                      5. Visoka potresna in požarna varnost
                                      6. Zdrava bivalna klima
                                      7. Visoka kakovost bivanja v stiku z naravo
                                      Preberite več

 

Nekaj prednosti prinaša torej že sam način montažne gradnje, z določenimi ukrepi pa lahko tudi izvajalci poskrbimo, da bodo hiše v primeru naravnih nesreč čim bolj varne.

 

Celovit pristop h gradnji

Celovit pristop h gradnji, ki ga zagovarjamo pri Lumarju, je ena od prednosti montažne gradnje tudi z vidika varnosti pred naravnimi nesrečami. Pri zidanih hišah je tako celovitost težje zagotoviti, saj sta načrtovanje in izvedba praviloma razpršena na več različnih izvajalcev. Pri Lumarju smo mi glavni izvajalec, že v fazi načrtovanja in projektiranja upoštevamo dejavnike tveganja naravnih nesreč na določenih območjih. V skladu s tem pripravimo vso potrebno dokumentacijo ter s kakovostno izvedbo in gradnjo v vseh fazah zagotovimo, da se te zahteve tudi realizirajo.

 

Lumar Individual (11)-1

 

»Naša prednost je celovit pristop, ki vključuje vse dejavnike, ki skupaj zagotavljajo najboljši rezultat oziroma optimalno hišo. Ne pomaga, če projektanti dobro načrtujejo in umestijo hišo, pa tega ne podprejo tudi ostali elementi. Če je potem izvedba nekakovostna, če hiša ni zgrajena tako, kot je statik predvidel, nisi naredil dovolj. Vse mora biti ustrezno povezano: načrtovanje, postavitev temeljev, izvedba montažnih elementov v proizvodnji, sama montaža, pa tudi kasnejše vzdrževanje hiše. V vseh fazah pa je treba to tudi preverjati,« poudarja Centrih.

 

Začne se s kakovostnim projektiranjem

Pomembno je, da se pri gradnji upoštevajo posebnosti lokacije. Objekte načrtujemo in gradimo v skladu z lokalnimi predpisi in prostorskimi akti. V Sloveniji imamo potresno karto in vetrne cone, ki opredeljujejo obremenitve, ki jih je treba upoštevati pri gradnji. »Z ustreznimi tehnološkimi rešitvami in materiali projektiramo hiše, ki upoštevajo lokacijske pogoje in prostorske akte ter izpolnjujejo zahteve glede obremenitev na danem območju. V podjetju Lumar imamo lasten arhitekturni biro, ki ima široko in strokovno podporo tehničnih služb, statikov, tehnologov in drugih, ki sodelujejo pri iskanju in zagotavljanju specifičnih rešitev. Hiša je že zasnovana in umeščena v prostor tako, da zdrži čim večje obremenitve od zunaj,« pojasnjuje Centrih.

 

Narekovaji_rdeci

Naša prednost je celovit pristop, ki vključuje vse dejavnike, ki skupaj zagotavljajo najboljši rezultat oziroma optimalno hišo.

 

»Glede izbire materialov je pri potresih in vetru pomembna predvsem vrsta in količina veznih sredstev. Najboljša zaščita pred poplavami je seveda gradnja na lokacijah izven poplavnih območij, lahko pa posledice morebitnih poplav zmanjšamo tudi z nekaterimi gradbenimi ukrepi. Eden takšnih je dvig temeljne plošče oz. kote plošče nad teren. Zelo pomembna je tudi izvedba pravilne in kakovostne drenaže okoli hiše, ki lahko prepreči vdor vode, in ustrezna hidroizolacija.«

 

Lumar-Individual-(1)-1

 

Ustrezno mora biti tudi temeljenje montažne hiše

Odpornost hiše na zunanje sile je odvisna tudi od temeljenja, kar velja tako za zidane in montažne hiše. »Izvedbo temeljev pri montažnih hišah Lumar sicer prevzame kupec, jih pa projektira Lumarjeva ekipa strokovnjakov, pri čemer upošteva tveganja na izbrani lokaciji. Pred začetkom montaže izvedbo temeljne plošče preveri tudi nadzornik gradbišča, tako da se zagotovi njena ustreznost,« pove Centrih.

 

Kakovost v vseh fazah izvedbe in gradnje

Da bo hiša zdržala obremenitve, je treba zagotoviti uporabo kakovostnih materialov in celotno izvedbo tako, kot so predvideli projektanti. Montažna gradnja ima pri tem določene prednosti, saj je celoten postopek, v proizvodnji in kasneje pri montaži, bolj standardiziran in nadzorovan. Prednost je tudi hitra montaža na gradbišču, kar zmanjšuje izpostavljenost objekta vremenskim vplivom med samo gradnjo.

»Gradbene elemente vnaprej izdelamo v proizvodni hali in z interno kontrolo v proizvodnji zagotovimo pravilno in kakovostno izvedbo ključnih spojev in drugih elementov, ki so bistveni za kakovostno gradnjo. Tukaj gre predvsem za uporabo ustreznih obložnih plošč, bodisi mavčno-vlaknenih ali OSB plošč, ter za pravilno pritrjevanje – sponkanje.«

 

Narekovaji_rdeci

V podjetju Lumar imamo lasten arhitekturni biro, ki ima široko in strokovno podporo tehničnih služb, statikov, tehnologov in drugih, ki sodelujejo pri iskanju in zagotavljanju specifičnih rešitev. Hiša je že zasnovana in umeščena v prostor tako, da zdrži čim večje obremenitve od zunaj.

 

»Uporabljamo preverjene materiale, kakovost izvedbe se preverja v celotnem proizvodnem procesu. Kakovost preverjajo tudi zunanje institucije, kar je gotovo dodana vrednost pri naložbi v hišo in kupcu daje neko zagotovilo, da je varno graditi z nami. Nad nami bdi avstrijski inštitut Holzforschung Austria, ki na podlagi rednih kontrol izdaja certifikat kakovosti Austria Gütezeichen. Ta potrjuje visoko kakovost naših proizvodov in storitev,« še pojasnjuje Centrih.

 

Lumar Komfort_Foto_Miran Kambič (7)-1

 

Tudi samo montažo izvajamo z utečenimi in standardnimi postopki in detajli, ki omogočajo kakovostno izvedbo v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami. Zelo pomembno je na primer sidranje, na kar moramo biti ob začetku montaže še posebej pozorni. To je tudi postavka, ki se redno preverja pri zunanjih kontrolah gradbišča s strani Holzforschung Austria.

 

Izkušena, strokovna ekipa izvajalcev

»Pri Lumarju imamo lastne montažne ekipe, ki dobro poznajo našo tehnologijo in lahko zagotovijo, da je hiša narejena tako, kot je bilo predvideno. Da med izvedbo ni bilo nekih bližnjic. Vodje skupin so pri nas zaposleni že vrsto let in se tudi redno izobražujejo,« pojasnjuje Centrih in dodaja, da »tudi za posamezna specifična področja ne iščemo najcenejših podizvajalcev, ampak dajemo prednost stalnemu sodelovanju in dolgoletnim izkušnjam.«

 

Narekovaji_rdeci

Ob ekstremnih naravnih pojavih gremo na teren in preverimo, kako se obnašajo hiše, njihovi najbolj obremenjeni elementi. Tako pridobimo pomembne informacije, ki jih prenesemo nazaj v tehnologijo, da naredimo morebitne izboljšave.

 

 

Z ustreznim vzdrževanjem se poskrbi za dolgoročno obstojnost hiš

»Naši kupci ob primopredaji dobijo navodila za vzdrževanje hiše. Če malo karikiram, dobijo domačo nalogo, kako delati s hišo. Posebej jih opozorimo na najpomembnejše zadeve, vse ostalo pa je zapisano v navodilih. Svetujemo jim, da pri močnejšem vetru dvignejo žaluzije, pokažemo, kaj je treba pogledati na strehi. Opozorimo jih, naj izvajajo redne preglede. Če je hiša ustrezno vzdrževana, lahko doseže življenjsko dobo, ki jo mora imeti. Včasih strankam naredim primerjavo z avtom. Zanj dajo na primer 40.000 evrov, pa ga redno vozijo na servisni pregled, hiša, ki stane nekajkrat več in mora zdržati precej daljše obdobje kot avto, pa se velikokrat zanemarja. Če želimo, da ostane v dobrem stanju, moramo zanjo primerno skrbeti,« pove Centrih.

 

Lumar Varius 202 (8) low

 

Izkušnje dokazujejo dobro odpornost Lumarjevih hiš tudi pri večjih obremenitvah

Razlogov za pretirane skrbi kupcev montažnih hiš torej ni, kar po besedah Robija Centriha dokazujejo tudi izkušnje: »Pri Lumarju ostajamo v stiku s kupci tudi po primopredaji. Osredotočamo se na območja, kjer prihaja do ekstremnih pojavov. Ko na primer zaznamo, da je bil nekje močan veter, ki je delal škodo na objektih, ali v Posočju, kjer so bili v preteklosti močnejši potresi, ali po avgustovskih poplavah, gremo na teren in preverimo, kako se obnašajo hiše, njihovi najbolj obremenjeni elementi. Tako pridobimo pomembne informacije, ki jih prenesemo nazaj v tehnologijo, da naredimo morebitne izboljšave.«

»Lumarjeve hiše so zdržale vse sunke močnih vetrov na Vipavskem. Tudi po poplavah sanacije poplavljenih hiš dobro napredujejo. Naš nasvet, da je treba poplavljene hiše sanirati temeljito in kakovostno ter odstraniti tudi estrihe, se ni izkazal za pretiranega. Hiše bodo tako obnovljene na način, da bodo še dolgo služile svojemu namenu in stanovalcem nudile bivalno udobje,« še zaključi Robi Centrih.

Tako se tudi z vidika zagotavljanja varnosti pred naravnimi nesrečami izkaže, kako pomembno je, da gradnjo zaupamo kompetentnim, usposobljenim in izkušenim ponudnikom.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar