Arhitektura |

10 MIN BRANJA

7 prednosti sodelovanja z Lumarjevimi arhitekti

Z arhitekti iz našega arhitekturnega biroja že vrsto let ustvarjamo moderno zasnovane objekte. Njihova vloga je precej širša od tega, da načrtujejo videz hiš. V ospredju je funkcionalnost hiš in njihova osnovna naloga je, da se boste v novi hiši dobro počutili. Z vami bodo sodelovali v procesu načrtovanja hiše in skrbeli za to, da so vanjo vključene vaše želje in potrebe. Izbira Lumarjevih arhitektov ima nekaj prednosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

 

1. Pri načrtovanju arhitekturne zasnove poleg arhitekta sodeluje celotna ekipa strokovnjakov

Lumarjevi arhitekti pri načrtovanju hiš sodelujejo z zelo različnimi strokovnjaki, ki se vključujejo v vseh fazah projekta, torej od idejne zasnove pa vse do uporabnega dovoljenja. Gre za strokovnjake s področja urbanizma, gradbenih konstrukcij, strojništva, elektrotehnike, požarne varnosti in druge. Ker so različni strokovnjaki vključeni v načrtovanje že zelo zgodaj, je arhitekturna zasnova lahko premišljeno zasnovana in je kasneje manj prilagajanj. »Arhitekturni biroji, ki niso v neposredni povezavi z izvajalcem, težje že v zelo zgodnji fazi natančno definirajo projekt z vseh vidikov, saj gradbeni materiali in uporabljene naprave običajno takrat še niso natančno definirani. Pri Lumarju že v idejni fazi upoštevamo realne konstrukcijske sestave, vključujemo energetski vidik stavbe, statične zakonitosti, realne sanitarne elemente in realne naprave za ogrevanje ter prezračevanje,« pojasnjujejo arhitekti biroja Lumar.

 

Lumar Gea 120 (1) LOW

 

 

Narekovaji_rdeci

Pri našem arhitekturnem biroju imamo podporo širše ekipe Lumarjevih strokovnjakov, kar je za nas velika prednost. Arhitekti pri Lumarju na primer že v fazi snovanja idejnega projekta vključujemo svojega statika, ki preveri, kaj so optimalne in možne rešitve. Ob idejni zasnovi vključi tudi razvojni oddelek, ki pripravi energetsko oceno objekta. Na osnovi te Lumar svetuje, za katere subvencije Eko sklada bo stranka lahko podajala vlogo. Hišo obravnavamo kot celoto z več vidikov, kar nam omogoča predvsem širok tim strokovnjakov, ki ga imamo.

- Petra Bizjak, vodja arhitekturnega biroja Lumar

 

 

2. Lumarjevi arhitekti stranko vodijo skozi postopek načrtovanja

construction-plans-drawing-tools-blueprints

 

Lumarjevi arhitekti stranko spremljajo skozi daljši postopek načrtovanja. V začetnem koraku ji pomagajo izbrati ustrezno zasnovo hiše glede na individualne želje in potrebe ob upoštevanju omejitev s prostorskimi akti. V idejni zasnovi se upoštevajo specifične karakteristike na izbrani parceli, možne danosti naravne osvetlitve ter morebitni atraktivni pogledi. Sledi detajlnejše projektiranje objekta, ko se stranko povabi tudi k razmisleku o želeni sanitarni opremi, natančnejši postavitvi kuhinje in ostalih elementih notranje opreme.

 

 

Narekovaji_rdeci

Zelo pomembni so predvsem prvi koraki načrtovanja, ko je treba poiskati optimalno zasnovo hiše. Ta mora slediti željam naročnika, upoštevati danosti mikrolokacije in vzporedno biti skladna s prostorskimi akti. Ko je idejna zasnova usklajena, sledi faza projektiranja. Takrat se stranke opomni, da potrebujemo realne podatke o želeni postavitvi kuhinje, sanitarnih elementih in notranji opremi. Na usklajevalnem sestanku pred izdelavo dokumentacije DGD in PZI (Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in Projekt za izvedbo) arhitekti skupaj z investitorjem pregledamo izris kuhinje, kopalnic ter notranje opreme in povzamemo postavitev v načrtih. Vključitev realnih elementov omogoči, da lahko kasneje s projektanti strojništva in elektrotehnike na ustreznih mestih načrtujemo vtičnice, odtoke, prezračevalne elemente in druge inštalacije. Arhitekt skupaj s stranko na projektiranju potrdi tlorisno zasnovo in definira barve ter materiale v notranji in zunanji podobi objekta. Investitorji nam pogosto povedo, da jim je vodenje skozi ta detajlnejši postopek projektiranja hiše v veliko pomoč. Ne predstavljajo si, kako bi sami pomislili na vse robne pogoje, s katerimi se srečujemo ob projektiranju. To vidimo kot primer dobre prakse.

- Petra Bizjak, vodja arhitekturnega biroja Lumar

 

Če ima stranka svojega notranjega arhitekta oz. arhitektko, ta prevzame usklajevanje kuhinje, sanitarnih prostorov, svetil itd. Notranji arhitekt ali arhitektka je v tem primeru tudi tista, ki v investitorjevem imenu med projektiranjem intenzivno sodeluje z Lumarjevim arhitektom ter projektanti strojnih in elektroinštalacij.

 

3. Hitrejše projektiranje in izvedba

Ker je načrtovanje natančno definirano in pri njem sodeluje široka ekipa strokovnjakov, je projektiranje lahko tudi hitrejše. Če je projekt dobro definiran v začetnih korakih, se med načrtovanjem ni treba vračati nekaj korakov nazaj in ponovno usklajevati projekta s širšo skupino strokovnjakov. »Pri načrtovanju v Lumarju se s stranko poleg osnovne zasnove hiše že zgodaj pogovarjamo tudi o tem, ali bi želeli v svoj prihodnji dom vključiti uporabo deževnice, ali bodo v prihodnosti namestili sončno elektrarno, uporabljali polnilnico za avto in podobno. Če bi se ta vprašanja pojavila kasneje med načrtovanjem ali šele pri izvedbi, bi to pomenilo večje časovno in finančno breme,« pravi Petra Bizjak.

 

Lumar Varius 202 (2) low

 

 

Narekovaji_rdeci

Devetega aprila 2020 sva šla na ogled nove parcele. Takoj smo naredili tudi izkop zaradi geoloških zahtev, da sva ugotovila, ali je parcela primerna za gradnjo. Prvi izris in renderje sva dobila v začetku maja, 21. julija pa sva že podpisala pogodbo. Tri mesece je neko normalno obdobje za to fazo. Seveda je pri nekom hitreje, saj ni veliko sprememb, lahko pa traja tudi dlje. Normalno je, da se porajajo nekatera vprašanja, potrebna so prilagajanja glede parcele, želja, tudi glede financiranja.

- Maša in Denis Šketako

 

Preberite več v blogu Gradnja montažne hiše skozi oči stranke

 

Zaradi premišljenega projektiranja je optimalnejša lahko tudi izvedba. Pri Lumarju se na zelo obsežnem večurnem sestanku za projektiranje zelo podrobno definira končni načrt hiše, ki je tudi osnova za delavniško dokumentacijo. Proces dela je zastavljen tako, da kasneje pri izvedbi na terenu ni predvidenih prilagajanj. Izvedba tako lahko poteka po pričakovani časovnici, optimalno zasnovani s finančnega in časovnega vidika.

 

Lumar Komfort 200_Foto_Miran Kambic (3) low

 

4. Lumarjevi arhitekti dobro poznajo Lumarjeve tehnologije, zato lahko predlagajo optimalne rešitve.

Podrobno poznavanje tehnologije gradnje je za vsakega arhitekta velika prednost. Montažna lesena gradnja ima specifične lastnosti, ki jih Lumarjevi arhitekti dobro poznajo. Že idejna zasnova hiše je tako zasnovana na način, da se razmišlja o konstrukcijskih omejitvah, ki bi se sicer morda prezrle. »Ko se gleda ustrezne tlorisne in arhitekturne podobe objekta, sta zelo pomembna še dva, na prvi pogled robna vidika. Gre za statični vidik in vidik razvoda inštalacij,« pove Petra Bizjak.

 

 

Narekovaji_rdeci

Lumarjevi arhitekti že pri zasnovi hiše upoštevamo konstrukcijske zakonitosti montažne gradnje in poskušamo svetovati optimalne rešitve. Z razvojem tehnologij in materialov je konstrukcijskih omejitev vse manj, vendar pa ima vsak gradbeni material še vedno določene lastnosti in s tem povezane optimalne rešitve. Poznavanje tehnologije montažnih gradenj je za hišnega arhitekta prednost.

- Petra Bizjak

 

Lumar Alea 156 (4) LOW

 

5. Optimizirana in transparentna cena projekta

Kadar je arhitekturna zasnova že na začetku optimalno načrtovana, v fazi projektiranja ni potrebe po arhitekturnih in energetskih prilagoditvah. »Nepremišljena zasnova je lahko povezana z večjimi stroški, podaljša čas izvedbe ali prinaša druge neželene posledice,« pove Petra Bizjak in dodaja, da Lumarjevi arhitekti zaradi poznavanja omejitev tehnologije tudi vedo, kdaj je neka prilagoditev dosegla neko optimalno mejo in lahko odsvetujejo nadaljnje prilagajanje. S pomočjo tima prodaje, kalkulantov in ostalih projektantov lahko v vsakem trenutku sproti preverijo, kaj določena rešitev pomeni s stroškovnega vidika, tako ima kupec vse informacije za odločitve.

 

 

Narekovaji_rdeci

Ko dobiš občutek, da se vse da, se prepustiš željam. V bistvu so meja le finance, drugače ni stvari, ki je pri Lumarju ne bi mogli izvesti. Vedno sva dobila informacijo o stroških. Videla sva, kaj bi pomenilo, če bi na primer dala celo steno v steklo. Hkrati pri Lumarju gledajo tudi na Eko sklad – vodijo namreč cel postopek za pridobitev sredstev iz Eko sklada – in se glede na to prilagaja načrt. Vse je transparentno in zelo hitro dobiš povratne informacije. 

- Maša in Denis Šketako

 

6. Lumarjevi arhitekti imajo dolgoletne izkušnje z načrtovanjem hiš, tehnologijo montažne gradnje in omejitvami lokacij

Dlje ko arhitekt dela s strankami, lažje zazna trende in želje, ki se pogosteje pojavljajo med kupci. Pozna rešitve, ki so med strankami bolj priljubljene in jim s tega vidika lažje svetuje, prav tako lažje predstavi vidike razvoja. Ker Lumar gradi po vsej Sloveniji, se Lumarjevi arhitekti tudi srečujejo z zelo različnimi prostorskimi omejitvami in situacijami. »Naša prednost je, da smo zaradi veliko izkušenj na določene vidike in robne pogoje bolj pozorni,« poudarja Petra Bizjak.

 

Lumarjeva risalna deska - hiša R9 (3)low

 

 

Narekovaji_rdeci

Ana ima občutek za notranji dizajn in je že prišla z nekimi predlogi. Na drugi strani je bila potem še Lumarjeva ekipa arhitektov. Imajo izkušnje iz sodelovanja z ogromno strankami in jih kar težko s kakšno željo presenetiš ali dobiš nepripravljene. Ko nekaj predlagaš, ti predstavijo različne možnosti, prednosti vsake od njih in tudi slabosti, na tebi pa je, da se odločiš. Njihove izkušnje so zelo dragocene, moraš pa jih znati poslušati in ne trmasto vztrajati.

- Tadej in Ana Krošlin o sodelovanju z Lumarjevimi arhitekti 

 

 

7. Tudi po vselitvi v novo hišo se lahko stranka zanese na to, da ima na Lumarjevi strani arhitekturne strokovnjake

Po vselitvi se sicer Lumarjevi arhitekti umaknejo v ozadje, še vedno pa se lahko po potrebi vključijo. Glavno vlogo imata takrat Lumarjeva servisna ekipa, ki skrbi za odpravljanje morebitnih težav, ki bi se pojavile po vselitvi, in razvojna ekipa, ki pripravi natančna navodila za uporabo in vzdrževanje hiše po ustrezni časovnici. »Kadar pride do potrebe po mnenju arhitekta zaradi specifične situacije po vselitvi, smo Lumarjevi arhitekti še vedno na voljo. Lahko pride do situacije, ko je treba stanovanje prilagoditi za uporabo funkcionalno ovirani osebi. Morda želi stranka določene prostore povezati zaradi odraslih otrok in jim dati novo funkcijo. Takrat je treba v izvorni dokumentaciji preveriti, kakšne so karakteristike objekta. Teh primerov ni veliko, pomembno pa je, da znamo takrat svetovati, na kakšen način in v kakšnem obsegu je možno prilagoditi hišo.«

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar