Tehnologija, izkušnje |

8 MIN BRANJA

Pionirstvo na področju montažne gradnje

Lumar Primus iEDITION prva certificirana aktivna hiša v Sloveniji

Vedno več nas je, ki si prizadevamo živeti po trajnostnih načelih in se poskušamo v čim večji meri izogibati vsemu, kar (preveč) obremenjuje okolje. To se odraža tudi na področju gradnje – v zadnjih letih se razmerje med zidano in montažno gradnjo vse bolj nagiba v prid zadnji. Panoga se je zadnjih desetletjih zelo razvila, k čemur je veliko prispevalo podjetje Lumar, ki velja za inovatorja na področju montažne gradnje in trajnostnih konceptov gradnje.

Prve sodobne montažne hiše so se v Sloveniji pojavile šele konec šestdesetih let 20. stoletja. Začetke so spremljali nezaupanje investitorjev in predsodki, povezani s kakovostjo lesene montažne gradnje. Nekateri so še vedno razmeroma trdno usidrani v razmišljanju investitorjev, čeprav so ponudniki montažne gradnje s svojimi izdelki, torej hišami, že ničkolikokrat dokazali, da so povsem neutemeljeni.

Sodobna montažna gradnja je namreč rezultat sožitja preizkušenih gradbenih tehnik z uporabo lesa, sodobne tehnologije in sodobnih materialov. V kombinaciji z upoštevanjem predpisov s področja gradnje in energijske varčnosti dobimo kakovosten izdelek, ki ob rednem vzdrževanju dokazano zdrži ne samo eno, ampak več generacij. Z ustrezno sestavo konstrukcije, pravilno izbiro in vgradnjo vseh materialov (tudi izolacijskih) ter primernih stenskih oblog namreč montažne hiše dosegajo zahtevano požarno varnost, zvočno zaščito, akumulacijo toplote, zaščito pred insekti in tudi trajnost, saj je les trajen gradbeni material. Vsi konstrukcijski elementi so izdelani v proizvodnji, kjer je vsaka faza procesa strogo nadzorovana.

 

Narekovaji_rdeci

Sodobna montažna gradnja je rezultat sožitja preizkušenih gradbenih tehnik z uporabo lesa, sodobne tehnologije in sodobnih materialov.

 

V Sloveniji, kjer klasično zidano gradnjo marsikdo še vedno pojmuje kot edino kakovostno in trajno, je zato delež montažnih gradenj v primerjavi z Evropo daleč pod povprečjem, a se v zadnjih letih povečuje. Predvsem zato, ker je razvoj montažnih objektov v stanovanjski gradnji na splošno močno napredoval, pa tudi zaradi čedalje bolj strogih energetskih omejitev EU, ki jim tehnologija montažne gradnje lažje sledi.

 

Prva aktivna hiša za poskusno bivanje (1)Prva aktivna hiša za poskusno bivanje.

 

Število montažnih gradenj narašča

Skladno z boljšim poznavanjem postopkov montažne gradnje in njenih prednosti, kot so uporaba lesa, energijska varčnost, ekološka neoporečnost vgrajenih materialov, ugodno in zdravo bivalno okolje ter drugih, v prihodnosti tudi pri nas pričakujemo postopno naraščanje števila montažnih gradenj. Po naših dosedanjih izkušnjah – in teh se je v našem skoraj 30-letnem delovanju nabralo resnično veliko – se za montažne hiše odloča tako starejša kot mlajša generacija. Obe generaciji želita predvsem trajnostno, energijsko učinkovito hišo, s čim več vgrajenimi naravnimi materiali, ki bo v svoji življenjski dobi čim manj obremenjevala okolje.

 

Narekovaji_rdeci

Za montažne hiše se odloča tako starejša kot mlajša generacija. Pomembni so jim trajnostnost, energetska učinkovitost in naravni materiali.

 

Prav tako se za montažne hiše odločajo ljudje z različno kupno močjo in temu primerno so različne tudi hiše, ki jih izdelamo. Predvsem pa gre za kupce, ki svojega prostega časa niso pripravljeni žrtvovati za usklajevanje neštetih izvajalcev, ampak želijo vselitev s čim manj stresa in tveganj kar najhitreje. Kupci naših hiš poleg tega dobro vedo, da je nakup hiše samo prvi korak pri investiciji in da je zelo pomembno tudi, kakšni bodo stroški v njeni življenjski dobi – in majhna poraba energije je vsekakor argument, ki jih prepriča.

 

Sledimo viziji in vlagamo v razvoj

V Lumarju že od samega začetka sledimo viziji, ki smo jo začrtali na začetku: da bomo pri gradnji montažnih objektov poleg lesa v čim večji meri uporabljali naravne materiale, ki ustvarjajo prijetno in zdravo bivalno klimo, naše hiše pa bodo v celotnem življenjskem ciklu čim manj obremenjevale okolje.

Ogromno vlagamo v razvoj, pri čemer iščemo zanesljive in tehnološko napredne partnerje ter v sodelovanju z njimi razvijamo nove produkte. Za gradnjo uporabljamo najnaprednejše materiale, postopke in tehnologijo. Razvijamo novosti in jih prvi, pred vsemi drugimi, tudi implementiramo. Ko novosti postanejo standard, je za nami že več let izkušenj in primerov dobrih praks, s katerimi dokazujemo, da smo bili ves čas, ko smo orali ledino na področju novih tehnologij montažne gradnje, na pravi poti.

 

Prva pasivna hiša 2007Prva pasivna hiša iz leta 2007.


Lumar je pionir montažne gradnje v pasivnem standardu. Prvo pasivno hišo smo postavili že leta 2007 in jo le dve leti pozneje nadgradili v plusenergijsko. Bili smo tudi prvi ponudnik montažne gradnje, ki je postavil aktivno hišo za poskusno bivanje – leta 2013 v Dragočajni, leta 2019 pa še prvo certificirano aktivno hišo v Dragomlju. Pred drugimi smo sledili tudi zahtevam evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb in našim kupcem že leta 2017, tri leta pred vstopom EU direktive o energetski učinkovitosti objektov v veljavo, ponudili trajnostno grajene skoraj nič-energijske hiše (SNEH) s standardno vgrajenim prezračevanjem, za katere velja, da za svoje delovanje porabijo minimalno dodatno energijo, pa še ta je večinoma iz obnovljivih virov. Za SNEH je največja dovoljena poraba energije za ogrevanje 25 kWh/m2 na leto, delež obnovljivih virov energije mora biti najmanj 50-odstoten. Za skoraj nič-energijske hiše s porabo pod 15 kWh/m2 na leto (kar ustreza standardu pasivne hiše) je mogoče pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada.

 

Certifikat Zveze Active HouseMitja Petkovšek biva v prvi certificirani pasivni plus energijski hiši, za katero smo prejeli certifikat Passivhaus Instituta iz nemškega Darmstadta.

 

Kakovost potrjujemo s certifikati

Smo eden redkih evropskih proizvajalcev montažnih objektov, ki ima certificirano pasivno tehnologijo pri nemškem Passivhaus inštitutu (do danes smo zgradili več kot 540 pasivnih objektov, tri vrtce v pasivni tehnologiji in zdravstveni dom v Luciji) in ob tem še Evropsko tehnično soglasje (ETA).

Rezultat vseh naših pionirskih projektov in celovite obravnave vseh ključnih trajnostnih vidikov gradnje pa je certifikat Zveze Active House s sedežem v Bruslju, ki je organiziran na treh glavnih principih: ugodje, energija in okolje. Skoznje se odraža vizija načrtovanja stavb, ki dajejo več, kot porabijo. Pridobili smo ga za vzorčno hišo, grajeno v konceptu Zero Emission Living®. Z njo smo uresničili našo vizijo o hiši, ki omogoča zdravo in udobno bivanje, je energijsko učinkovita in brez negativnega vpliva na podnebje in okolje, kar vodi k čistemu in varnemu okolju. Ob tem pa velja izpostaviti še okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu, ki smo ga prejeli za uvajanje koncepta trajnosti v naše hiše. Smo tudi edini proizvajalec, ki je prejel kar 2 tovrstna certifikata (2019 in 2022).

V Lumarju stremimo k nenehnemu razvoju, s ciljem, da bi kupcem naših hiš zagotovili čim bolj varno, kakovostno in zdravo bivanje. Poudariti pa je treba, da pri tem ne gre zgolj za energijsko čim bolj učinkovito hišo, ampak tudi za vse s tem povezane tehnologije, kot so pametna hiša, sončne elektrarne, učinkovito upravljanje energije ipd.

 

Narekovaji_rdeci

Vsaka naša hiša je prilagojena željam in potrebam kupca ter lokacijskim pogojem gradnje.

 

Prva certificirana pasivna plus energijska hiša_Mitja PetkovšekPrva certificirana pasivna plus energijska hiša.

 

Moderen in prilagodljiv dizajn

Tako kot na področju tehnologij in konstrukcij smo tudi na področju dizajna hiš naredili velik korak naprej in v zadnjih petnajstih letih korenito spremenili podobo montažnih hiš v Sloveniji in tudi tujini. Poleg tega smo tudi ovrgli mit, da so energijsko učinkovite hiše grde. Prve montažne hiše, ki smo jih lahko videli pri nas, so veljale za dolgočasne, vse so si bile bolj ali manj podobne. Danes je njihova podoba povsem drugačna, vizualno privlačna, moderna, prav vsaka hiša omogoča individualnost.

Prvi smo se povezali s priznanimi arhitekti, zunanjimi partnerji in v lastnem arhitekturnem biroju v sodelovanju z njimi pripravili arhitekturno izstopajoče sodobne, moderne linije kataloških hiš, kot povsem individualno zasnovanih. Tako kot vse naše hiše so tudi te zasnovane sodobno, odprto in funkcionalno ter omogočajo prilagoditve po željah kupca. Nudijo visoko stopnjo udobja bivanja, majhne vzdrževalne stroške v celotnem življenjskem ciklu, poleg tega za svoje delovanje porabijo izjemno malo energije, kar je ob naraščajočih cenah energentov za investitorja zelo pomemben podatek.

 

Lumar Primus Individual iEDITION (1)-1Drugačna, vizualno privlačna, moderna podoba hiše Lumar Primus Individual iEDITION.

 

Narekovaji_rdeci

V našem arhitekturnem biroju zato veliko pozornosti namenjamo merilom, ki vsaki hiši posebej dajejo vsebino in značaj, ki presega njeno funkcijo in ji zagotavlja trajno vrednost.

 

Pri vsem naštetem je bilo naše vodilo slediti zahtevam in željam investitorjev. Ti se namreč zelo dobro zavedajo, kako pomemben je pri gradnji hiše arhitekt, ki je ključen v vseh fazah gradnje, ne samo pri idejni zasnovi. Ključno je, da zna prisluhniti željam in potrebam investitorja, na podlagi tega pa ob upoštevanju omejitev prostorskih aktov hišo zasnovati in oblikovati tako, da ponuja ravno pravšnjo mešanico funkcionalnosti, udobja in estetike. V našem arhitekturnem biroju zato veliko pozornosti namenjamo merilom, ki vsaki hiši posebej dajejo vsebino in značaj, ki presega njeno funkcijo in ji zagotavlja trajno vrednost. Naša želja je kupca navdušiti z ustvarjalnimi idejami in inovativnimi koncepti, jih profesionalno uresničiti v danem finančnem in časovnem okvirju ter trajnostno oblikovati prihodnost.

 

Ničesar nismo prepustili naključju

Naše arhitekturne rešitve so v slovenskem prostoru zelo prepoznavne, kar ni naključje, ampak rezultat tesnega sodelovanja z zunanjimi partnerji, tako z mladimi in inovativnimi arhitekti kot tudi z že uveljavljenimi arhitekturnimi biroji ter razvoja v lastnem arhitekturnem biroju. Vsaka naša hiša, pa naj bo individualno zasnovana ali kataloška, je unikatna. Vsaka je prilagojena željam in potrebam kupca – tako glede tlorisa in izbranih materialov kot tudi glede konstrukcijskega sistema ali načina ogrevanja. Z vsako hišo, pod katero se podpišemo, vsakič znova dokazujemo, da resno jemljemo svoje poslanstvo: oblikovati prostor na način, da se stanovalci v njem počutijo domače in da hiša resnično postane njihov dom za več generacij.

 

Pogovor s svetovalcem

Ogled vzorčne hiše Lumar